Skolevæsen

Hjælp, vi mangler praktikanter

Tech College Aalborg må afvise lærlingehungrende frisørmestre.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det sædvanlige nødråb fra Tech College Aalborg om flere praktikpladser er pludselig blevet vendt på hovedet. Nu er det praktikanterne, der er en mangelvare.Arkivfoto: Peter Mørk

- Nej, desværre. Du kan tidligst få en praktikant om et halvt år. Den besked må praktikpladskonsulent Tina Hillgren, Tech College Aalborg, jævnligt skuffe arbejdsgivere med. Netop nu har hun syv frisørmestre og fire kosmetikere, der står klar med en læreplads. Konsulenten kan bare ikke hjælpe dem. - Mestrene har ikke vænnet sig til, at de skal være i god tid, forklarer hun. Problemet er opstået, efter at der i 2008 blev indført adgangsbegrænsning på skolen. Siden er nye elever som hovedregel kun blevet optaget, hvis de på forhånd har en praktikaftale i hus. Først da kan den unge tage hul på uddannelsen, der begynder med et halvt års grundforløb på skolen. En mester, der vil ansætte en praktikant, skal altså vide det mindst et halvt år i forvejen. Kan være heldig Arbejdsgiveren kan være heldig i stedet at finde en elev på en af skolens få kvotepladser. De er forbeholdt elever, der ikke har en praktikaftale på forhånd. Lykkes det ikke kvoteeleven at skaffe en læreplads i løbet af det første halve år på skolen, kan den unge i stedet komme i praktik på skolen. - Men der er så få elever på kvoterne, at de hurtigt bliver solgt. På vores to sidste hold er der ingen tilbage i skolepraktik - de har fået lærepladser, beretter Tina Hillgren. Så hvor skolen før havde en stor mængde elever på hånden her og nu, når en arbejdsgiver søgte en elev, er der nu kun de få kvoteelever at ty til. Og det er ikke sikkert, at de vil eller kan tage en praktikplads langt fra deres bopæl. - Det gør det svært at dække områder som Løgstør, Hals og Skagen, siger praktikpladskonsulenten. Hun beklager, at vejlederne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning advarer unge mod at søge ind på kvotepladserne. - Det hedder sig, at det er svært at få en praktikplads. Men det er altså ikke mere svært, end at vi nu mangler de unge mennesker.