Lokalpolitik

- Hjælp vore laksepiger

MF'er Bjarne Laustsen (S) kritiserer regeringen for at være passiv

SKAGEN KOMMUNE: - Når et slagteri lukker og 3-400 arbejdspladser er i fare, samles hele den tyrkiske musik for at gøre noget. På grund af de aktuelle problemer i fiskeindustrien kan 3.000 miste deres job. Hvor er de politikere, der skal redde de arbejdspladser? Spørgsmålet kom fra byrådsmedlem Hanne Welander på socialdemokratiets generalforsamling. Viceborgmester Bjarne Kvist kom også ind på fiskeristriden med Norge i sit indlæg: - Lukningen af slagteriet i Hjørring gav mange løfter om hjælp, fordi det skete lige op til valget. EU's regler på lakseområdet vil føre til tab af langt flere arbejdspladser i Nordjylland. Vi forlanger, at regering og folketing tager problemet alvorligt. Ingen kunne love at løse selve striden, men Bjarne Laustsen, der er valgt til Folketinget i Frederikshavnkredsen, lovede at tage sagen op. - Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at få vores nye formand til at gå ind i sagen, sagde han. Han sagde videre, at Norge har tørret Danmark og EU godt og grundigt. EU siger, at Danmark er på vildspor, og sagen er blevet et emne i den engelske valgkamp. - Efter min mening har regeringen været for passiv, og jeg tager gerne spørgsmålet op over for fødevareministeren igen, sagde Bjarne Laustsen. Han fortæller i øvrigt, at den nordjyske følgegruppe af folketingsmedlemmer er udvidet med Bent Bøgsted, som er blevet Dansk Folkepartis fiskeriordfører. - Lene Hansen og jeg deler nu ordførerskabet på fiskeriområdet i Socialdemokratiet, og foruden os tre er også Venstres Tina Nedergaard og De Konservatives Jakob Axel Nielsen med i følgegruppen. - Det er vigtigt, at vi kan stille med en bred gruppe fra Nordjylland, der repræsenterer et stort flertal i Folketinget, siger Bjarne Laustsen. - Jeg er som nordjyde, hvor fiskeriet spiller en meget vigtig rolle, meget glad for at kunne arbejde for bedre vilkår for landets fiskere og for fiskeindustrien. Lene Hansen og jeg skal varetage fiskeriets interesser naturligvis i et tæt samarbejde med partiets hovedordfører på fødevareområdet, Jens Peter Vernersen. Bjarne Laustsen er godt klar over, at hans nye deleordførerskab ikke nyder så stor bevågenhed som hans tidligere, på efterlønsområdet, som de senere uger har fået frederikshavneren på forsiden af de fleste medier. - Men det er et vigtigt område at tage fat på. Fiskeriet betyder utroligt meget for alle de kystnære samfund, hvor mange lever af fiskeriet både til havs, på fabrikkerne og i følgeindustrierne på land. Man siger jo, at for hver fisker er der seks arbejdspladser i land, så alene derfor er det vigtigt at sikre fiskerne bedre vilkår, siger Bjarne Laustsen. Han har med gru set på de voldsomme forringelser, som de senere år har ødelagt troen på fiskeriet som et erhverv også i fremtiden. - Hidtil er det gået ud på at fordele elendigheden, og det kan vi ikke leve med. Vi skal gøre det muligt at overdrage kvoter, og vi må finde løsninger, så den enkelte fisker får mere fiskeri og frihed - mere selvforvaltning.