EMNER

hjælpemiddelcentret

Hjælpemiddelcentret i Aalborg har siden kommunalreformen 1. januar 2007 været finansieret fuldt ud af de 11 nordjyske kommuner. Før reformen var det en fifty-fifty ordning mellem kommunerne og amtet. Centret har været tvunget til drastiske nedskæringer siden kommunalreformen, idet omsætningen langt fra har været så stor som forventet. Budgettet for 2007 lød således på 4,5 millioner kroner, men omsætningen nåede kun op på det halve beløb. Budgettet for 2008 er 3,2 millioner kroner. Budgettet blev lagt, før regnskabstallene for 2007 var kendt. Siden er der sket en løbende tilpasning af udgifterne. Centret havde i 2006 40 sager om indretning af bolig. Det faldt til to sager i 2007. Antallet af sager med indretning af handicapbiler steg fra 137 i 2006 til 172 i 2007. I første halvår 2008 har centret behandlet 100 af den slags sager. Besøgstallet af enkeltpersoner steg fra 392 i 2006 til 650 i 2007. Desuden har centret gennemført større udstillinger og arrangementer, hvor der ikke er tal på antallet af gæster.