Hjælpemidler

Hjælpemidler er klar på ny central

Rol­la­to­rer er et af de man­ge hjæl­pe­mid­ler, som bli­ver or­ga­ni­se­ret og ud­delt fra den ny hjæl­pe­mid­del­cen­tral på Man­dø­vej.Il­lus­tra­tion

Rol­la­to­rer er et af de man­ge hjæl­pe­mid­ler, som bli­ver or­ga­ni­se­ret og ud­delt fra den ny hjæl­pe­mid­del­cen­tral på Man­dø­vej.Il­lus­tra­tion

HJØRRING:Når borgere i Hjørring Kommune fremover får brug for hjælpemidler som for eksempel en rollator, så kommer tingene fra den ny hjælpemiddelcentral på Mandøvej. Her bliver alle hjælpemidlerne samlet og organiseret efter at centralen er flyttet fra adressen på Bredfald. Nu hører hele storkommunen under centralen, bortset fra at der er nogle nøddepoter ude i de enkelte kommuner. Tirsdag holdt sundheds-, ældre- og handicapudvalget en temadag på den ny central, og her fik politikerne konkret at se, hvordan det hele kører. - Vi mødtes med repræsentanter for personalet, og de syntes, at de har fået nogle utrolige dejlig lokaler. De er hårdt spændt for, men de har fået nogle rammer, der gør at det er tilfredsstillende at arbejde der, og det var dejligt for os politikere at høre, fortæller udvalgsformand Karl Bornhøft (SF). Han mener, at området har fået et løft siden de fire kommuner er blevet slået sammen. - Der er blevet flere hjælpemidler, og mange af de dem kan komme flere mennesker til gode. Nogle skal kun bruge deres hjælpemidler i korte perioder, og flere kan bruge den samme ting. Det er en af de fordel ved at være større. Der er også kommet flere nyere hjælpemidler, og overblikket er blevet bedre, siger Karl Bornhøft. Udvalget blev også sat ind i en ny arbejdsgang, hvor man har adskilt den myndighed, der beslutter, at en borger skal have et hjælpemiddel fra den myndighed, der udleverer den. Her står Hjælpemiddelcentralen på Mandøvej for at udføre ordren, mens det er sundhedsforvaltningen i Vrå, der tildeler folk hjælpemidler. - Det er blevet sådan, fordi regeringen har et ønske om at private skal kunne komme ind på hjælpemiddelområdet, fortæller udvalgsformanden. Det er dog stadig for langt hovedparten af hjælpemidlernes vedkommende det offentlige, der leverer dem. Der er cirka 10 ansatte på Hjælpemiddelcentralen. - Møller