Hjælpemidler skal nu i EU udbud

Løsningen kan også være, at kommunen selv løser opgaven

NYFREDERIKSHAVN:Frederikshavn Sammenlægningsudvalg har besluttet at sende indkøb af genbrugshjælpemidler og drift af hjælpemiddeldepoter i EU udbud. Private firmaer kan give tilbud, men det skal også indgå i overvejelserne, om den nye storkommune selv kan løse opgaven. En ren kommunal løsning kom med i sidste øjeblik på foranledning af Kommunelistens Ole Rørbæk Jensen, Sæby. Netop i Sæby har kommunen selv sørget for alt vedrørende hjælpemidler. - Det er en god model med mange fordele. Alt tyder på, at det er den billigste løsning. Vi kan bevare lokale arbejdspladser og tilbyde jobtræning, nævnte Ole Rørbæk Jensen. Han fik imidlertid ikke opbakning til sit forslag. I denne sag brød socialdemokraternes Brian Pedersen dog med sit parti. - Hjælpemidler er et kommunalt ansvar, og vi bør ikke udlicitere kommunale kerneopgaver. Vi ved, at et privat firma skal tjene penge, og derfor risikerer vi, at ordningen bliver for dyr, sagde Brian Pedersen, der dermed også talte for Sæby-ordningen. Den løsning som hele sammenlægningsudvalget kunne gå ind for blev, at det nu også er muligt for kommunen selv "at give tilbud" på opgaven. Så vil det senere vise sig, om det er et privat firma eller kommunen, der er bedst og billigst til at drive et hjælpemiddeldepot. I Skagen er det firmaet Zealand Care, der står for indkøb og drift af hjælpemidler. Aftalen er opsagt til 1. oktober, så der skal findes en ny løsning for Skagen-området inden da. Frederikshavn har kontrakt med Falck om indkøb af genbrugshjælpemidler og driften af depot. Kontrakten udløber om tre år. Alle i Sammenlægningsudvalget er enige om, at der bør findes en samlet løsning for hele den nye kommune.