Velgørenhed

Hjælpen bruges på de allerfattigste

Hjælpen når frem men skal mangedobles, hvis hele distrikter i Afrika ikke skal lægges øde, mener indsamlingsleder Søren Bo Svendsen, Nørresundby. Han var i Tanzania i november.

Børn og unge er oplyste og har ændret seksuel adfærd i forhold til tidligere generationer. De unge ved for eksempel, at de skal bruge kondom. Søren Bo Svendsen, der er indsamlingsleder ved Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling i Nørresundby Kirkes sogn næste søndag så flere lys i mørket, da han i november sammen med syv andre indsamlingsledere fra Danmark var i Tanzania for at se på aids- og fattigdomssituationen i i landet. Og på de projekter, der er kommet op at stå med hjælp fra kirken så som hjemmepleje til de aids-syge, retshjælp til enker, hvis svigerfamilier forsøger at fratage dem deres arv og skolehjælp til fattige børn. - Man hører af og til det synspunkt, siger Søren Bo Svendsen, at det ikke nytter at sende penge til u-landene. At de indsamlede midler havner i de forkerte lommer og bruges til formål, der ikke gavner de svageste. Men jeg fik en tydelig opfattelse af, at hjælpen bliver brugt på en hensigtsmæssig måde. At hjælpen gør en forskel. Og bliver brugt på de allerfattigste. Områder i Tanzania, bl.a. den fattige Kagera-region, der støder op mod Uganda, har da også på grund af en langvarig og målrettet støtte formået at skabe ikke bare en bedre tilværelse for de allerfattigste men også via oplysning at nedbringe udbredelsen af aids. Flere steder i Tanzania er den således mere end halveret på grund af oplysning og ændret adfærd. - Men aids-kontrolprojektet ville kunne udrette langt mere, hvis der var penge til det og medicin af den type, som folk i vesten får, siger Søren Bo Svendsen og tilføjer med et citat af Michael Nord, informationschef i HIV-Danmark: - Det er tredje årti, at vi skal kæmpe med hiv og aids. Aldrig har så mange været smittede. Aldrig er så mange døde af sygdommen. Men der er også håb, for den forebyggende indsats har effekt. - Men der skal beløb til af en helt anden størrelse, hvis ikke hele distrikter i Afrika skal lægges øde. Lige som indsamlingsledere i resten af landet, mangler Søren Bo Svendsen imidlertid indsamlere. 19.000 ialt skal der bruges på landsplan for at dække alle indsamlingssteder. 35-40 indsamlere alene i Nørresundby. Søren Bo Svendsen har dog et begrundet håb om, at tilstrækkeligt mange vil melde sig som indsamlere. - Jeg tror, at det er begyndt at gå op for folk, at det er vigtigt at hjælpe 3. verdenslande. Han støtter sig bl.a. til en ny undersøgelse fra Aalborg Universitet, der afslører, at regeringen slet ikke er i takt med befolkningen og dens ønsker, når den skærer i ulandsbistanden. Tværtimod er et flertal af danskerne parate til at betale mere. Siger de, ifølge undersøgelsen. Det er ikke nyt, at kirken i Nørresundby hjælper Afrikas børn. Ved hjælp af indsamlinger i kirken, overskud fra det årlige høstmarked og flittige kvinder, der både syr og strikker til fordel for Afrika, har sognet således gentagne gange hjulpet. Det er heller ikke nyt, at Folkekirkens Nødhjælp står bag en landsindsamling, idet det er den femte af slagsen. I forbindelse med indsamlingen i fjor indkom 11.3 mio. kr. Indsamlingen i år sker under sloganet "Giv livet en chance", og pengene går til aids-ramte ikke bare i Tanzania men i det fattige Afrika, hvor 95 procent af verdens 42 mio. mennersker med hiv bor. Hvor flere end 25 mio. mennesker allerede er døde af aids, og hvor 14 mio. børn er forældreløse på grund af hiv/aids. Indsamlere kan melde sig på tlf.nr:80608060.