Hjælpen er tæt på

Kommunens plejecentre passer døende.

Hjørring Kommunes fire distriktsledere har en central rolle, når en borger får en livstruende sygdom. Dels har de det øverste ansvar for hjemmeplejen og de plejecentre, hvor nogle borgere indlægges i kortere eller længere tid, når der er meget syge. Endelig er distriktslederne dem, der bevilger plejevederlag til de alvorligt syge. - Det kan gives til pårørende, der tager fri for at være der for en pårørende, der bor hjemme, forklarer Inge Merete Holm, der er distriktsleder i distrikt øst. Det kræver en ansøgning og en personlig samtale med distriktslederen for at få vederlaget, som kan fås i op til to uger efter dødsfaldet. - Distriktslederen skal også tale med de pårørende om, hvad der forventes af dem. Vi siger, at de skal bidrage med det, de magter. Være nærværende over for den syge, så sørger vi for plejen og omsorgen, siger Inge Merte Holm. Distriktslederen er også med til sammen med myndighedsfunktionen at visitere borgerne ind på de aflastningspladser eller gæstestuer, der findes på nogle af kommunens plejecentre. Her kan man komme, hvis man er udskrevet fra sygehuset og endnu ikke helt frisk, hvis man er i kemobehandling og har meget kvalme eller hvis en ægtefælle skal aflastes lidt fra plejen. De midlertidige ophold har mange forskellige længder. - Det er min erfaring, at de yngre ikke ønsker at benytte de midlertidige pladser. De vil hellere hjem til eget hjem. De ældre derimod kender plejecentrene og er trygge ved dem. Derfor vil de gerne på et center, hvor de kan opsøge sociale kontakter, hvis de har energi til det, siger Inge Merete Holm. Hun har også erfaring for, at bare det, at der er mennesker omkring den syge, gør at de får de bedre. - Mange er utrygge ved at ligge alene, så de får det straks bedre, når de ved, at der er mennesker lige udenfor døren. Og de pårørende har det måske også bedre, fordi de ikke står alene med ansvaret, siger Inge Merete Holm. Fast personale Aflastningspladserne er samlet i små enheder med fast personale. - Det er personale, som kender situationen og kan give så individuel pleje som mulig. Personalet er i tæt dialog med de pårørende og giver både dem og den syge den ro, der er brug for. Mange af de ældre er mæt af dage og vil helst ikke indlægges på sygehuset. Det skal de også kun, hvis det har en mening, siger Inge Merete Holm. Hun fortæller, at det oftest er familien, der sidder ved den døende.

Forsiden