Hjælpen kan komme for sent

En løsning for rideklubben har lange udsigter

Heste 9. september 2004 06:00

HADSUND: Sportsrideklubben i Hadsund kan nærmest blive tvunget til at følge med Luffe Bøgh til Team LAs ridehal på Graverhusevej. Luffe Bøgh har, som Nordjyske tidligere har skrevet, opsagt sin lejeaftale med Hadsund Egnens Ridecenter på Gl. Visborgvej pr. 1. oktober. Da inventar og udstyr tilhører ham, står den knap et år gamle rideklub reelt uden muligheder for rideaktiviteter til den tid. En løsning er så småt på vej - hjulpet på vej af Hadsund Kommune - men løsningen kan givetvis ikke være på plads om knap en måned, så på rådhuset i Hadsund vil man ikke være forbavset, om rideklubben vælger at drage af huse på ridecentret og i stedet tage til Graverhuse. Og fra kommunens side ser man sig ikke i stand til at gøre noget ved det. - Rideklubben står i et dilemma, for de må nødvendigvis spørge sig selv, om der overhovedet bliver mulighed for ridning i Hadsund, og i givet fald hvornår, siger Jens Peter Gam, leder af kultur og familieafdelingen i Hadsund Kommune. De spørgsmål er der ingen, der p.t. kan besvare. Dertil er for mange andre spørgsmål ubesvarede. Når man på rådhuset alligevel mener at kunne øjne en løsning, skyldes det, at Civilretsdirektoratet har godkendt kommunens forslag til ny bestyrelse for ridecentret. Kultur og familieudvalget (KFU) har netop drøftet ridecentrets fremtid, og udvalget sætter sin lid til, at udvalgets formand Ronny Thomsen som medlem af den nye bestyrelse kan medvirke til en løsning. De øvrige i bestyrelsen er KFU-medlem René Kristoffersen, Ole Loell og Rut Jørgensen, begge fra folkeoplysningsudvalget, og endelig byrådsmedlem Knud Christensen, der er eller var byrådets repræsentant i den tidligere bestyrelse. Her har han i snart to år været eneste medlem, efter at den gamle Hadsund Egnens Rideklub gik konkurs. Efter ridecentrets vedtægter udgjordes bestyrelsen af repræsentanter fra rideklubben, men uden rideklub - ingen repræsentanter i ridecentrets bestyrelse, og dermed var der juridisk set heller ikke noget grundlag for ridecentret. Denne logiske brist har man i en overgangsperiode set bort fra, mens Luffe Bøgh som lejer af ridecentret drev rideskole og dermed holdt ridningen i live. 1. oktober er dét slut, og samtidig er den nye bestyrelse altså kommet på plads. - Nu går bestyrelsen snarest i gang, så der kan træffes nogle beslutninger om ridecentrets fremtid, siger Ronny Thomsen, som blandt sine kreditiver nævner, at han er vokset op på en gård med hestehold, og at det samme gælder flere af bestyrelsens øvrige medlemmer. Opgaven kræver da heller ikke så meget kendskab til heste som til bygninger og deres vedligeholdelse. Ridecentret er således meget forfaldent. Ronny Thomsen erklærer sig dog optimistisk, også selvom man risikerer at stå uden rideklub, når man engang har banet vejen for en sådan. - Det kan jo være, at initiativrige hestejere kan finde på at opstalde deres heste, og at man kan få skabt nye aktiviteter på stedet, siger Ronny Thomsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...