Hjælpsom problemløser takker af

Sven Hvid Nielsen, lektor, civilingeniør ved Institut for Mekanik og Produktion ved Aalborg Universitet, Klokkevej 33, Svenstrup, fylder i dag 70 år.

Sven Hvid Nielsen fylder i dag 70 år og fratræder med udgangen af marts måned.

Sven Hvid Nielsen fylder i dag 70 år og fratræder med udgangen af marts måned.

Sven Hvid Nielsen har efter mere end 40 års forsknings-, udviklings- og i særdeleshed undervisningsindsats besluttet, at han med udgangen af marts går på pension. Sven Hvid Nielsen er født og opvokset nord for Århus og student fra Århus Katedralskole i 1960. Han fortsatte sine studier på Danmarks Tekniske Højskole, hvor han blev uddannet maskiningeniør. Sven Hvid Nielsen er gennem sin opvækst på landet stærkt præget af den folkelige højskolebevægelse og andelsbevægelsen, som også i dag præger hele hans virke i bestræbelserne om at få integreret forskning, undervisning, uddannelse og praksis. Hans lærer i landsbyskolen var allerede i 50'erne inspireret af John Dewey, der var en af de første, der beskrev fordele ved hands-on, studenterstyret læring. Den inspiration har haft afsmittende effekt og udvist levedygtighed for Svens vedkommende. Han har aldrig ladet sig påvirke af den polio, som ramte ham blot 20 mdr. gammel - tværtimod. Han er typen med mod, vilje og evne til at gennemføre og anvise veje på såvel mulige som de "næsten" umulige områder. Fra 1966-68 var Sven Hvid Nielsen ansat i forsknings- og udviklingsafdelingen på Vognfabrikken Scandia, Randers, hvor han deltog i udviklingsopgaver i forbindelse med nye S-tog, tankbiler og kontormøbler. Men mulighederne for at være med til at opbygge Danmarks Ingeniørakademi i Aalborg som en del af en regional og national udviklingsopgave trak ham til Aalborg, hvor udfordringerne blev endnu større med etableringen af Aalborg Universitetscenter, AUC i 1974. Sven Hvid Nielsen har været meget aktiv indenfor det nordjyske universitets studieplansopgaver, samarbejdsprojekter med industrien, flere landsdækkende projekter indenfor bl.a. numerisk styring og Materiale Teknologisk Udvikling. Han har i særlig grad gjort sig bemærket med udvikling og gennemførelse af civilingeniøruddannelsen Virksomhedsteknologi og praktisering af såkaldte problembaseret læring i tæt samarbejde med industrien. Ingen har som Sven Hvid formået at viderebringe og efterleve grundideen: Ingen effektiv problemløsning uden et reelt, forståeligt og kommunikerbart problem. Han har på sin måde formået at styre formidling hos såvel elever som virksomhedsmedarbejdere, medens projekterne foregår og efterfølgende samle de involverede til drøftelse af opnåede resultater og konklusioner. I det seneste 10 år har Sven Hvid Nielsen været en af de drivende kræfter bag uddannelsen Industriel Design, hvor specielt teknisk produktdesign har ligget ham stærkt på sinde. Han har i kraft af sin særlige evne og faglighed indenfor teknologisk forretningssøgning, produkt - og produktionsudvikling ofte været sparringspartner med erhvervsvirksomheder. Internationalt har Sven Hvid Nielsen interesseret sig meget for udveksling af studerende inden for især EU. Han har selv modtaget og udsendt mange studerende og formået at opbygge et tæt og frodigt samarbejde med flere udenlandske kolleger om AUC-modellens muligheder og … dens begrænsninger. Han er en meget aktiv deltager i konferencer og workshops indenfor uddannelse og design, og han var primus motor for EU projektet Open Dynamic Design. Fødselsdagen fejres privat på Kryb-I-Ly sammen med hustruen Doris og deres børn Anne, Poul, og Mads på 43, 39 og 37 år samt ikke mindst børnebørnene Viktor, Lasse, Malte og Idun. Sven Hvid Nielsen fejres i forbindelse med sin fratrædelse med reception på Institut for Mekanik og Produktion Fibigerstræde 16, 1. april kl. 13.