Hjallerup har fået en smuk bypark

Den er blevet færdig før tiden

Pavillonen sætter sit præg på byparken. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Pavillonen sætter sit præg på byparken. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Det store renoveringsarbejde i anlægget, hvor der er fældet træer, plantet nyt og etableret nye stier med fast bund, og hvor vi har fået opstillet en ny pavillon har givet byen en smuk bypark, sagde formanden for Hjallerup Borgerforening, Peer Thisted, på foreningens generalforsamling. - Vi har fået hjælp til pavillonen fra Hjallerup Samvirke og Spar Nord Fonden, og vi har brugt 300.000 af egne midler til renoveringen. Egentlig var det planen at lave renoveringen over to-tre år, men da vi fik tilbuddet fra Brønderslev Kommune og vi havde mere end en halv mio. kr. på kontoen, blev vi enige om at nu skulle vi lave det hele. - Det eneste vi måske mangler er at renovere legepladsen. Vi har et tilbud, der lyder på 130.000 kr. og Samvirke har tilbudt at betale halvdelen dog maksimalt 65.000 kr., men nu vil vi se tiden an hen over sommeren, når vi kender resultatet af årets Tombolaindsats på markedet. - Vi forventer endvidere, at der bliver udlagt gydesand i vandløbet mellem den gamle hovedvej og broen ved Nørre Allé. Der er rigtig mange mennesker med børn, der kommer og leger i anlægget hver dag, sagde Peer Thisted. Også borgerforeningens anlæg på Dramhuspladsen blev nævnt og at der har været væltet sten og malet på stenskulpturen. Men det er nu renset væk og sten og bænke er igen på plads, og der er mange mennesker der tager sig et lille hvil her efter en indkøbstur. Nu mangler kun gasmasten. Man har talt med fjernvarmen om at masten skal tages ned, males og igen fungere. Det er fjernvarmens mast, men den er placeret på borgerforeningens grund efter aftale. Formanden roste tombolaudvalget for det store arbejde på Hjallerup Marked og som giver Borgerforeningen dens største indtægtskilde. Foreningen har mange jern i ilden og er repræsenteret i Kulturhusets bestyrelse ved Mogens Davidsen. Jeanette Jensen er repræsentanten i Hjallerups Kulturelle Firkløver, der står for adskillige arrangementer i Kulturhuset. Preben Christensen har gennem mere end 25 år været foreningens repræsentant i Hjallerup Idrætscenter. Foreningens regnskab blev fremlagt af Keld Nielsen og viser et overskud på 104.000 kr. Foreningens formue er på 547.000 kr. fortrinsvis placeret i likvide midler. Der er ingen gæld. OS