Lokalpolitik

Hjallerup Idrætscenter har brug for Hal 3

De to haller er booket op, og bestyrelsen har planer om en tredje hal - politikere skal til møde.

En tredje hal er på vej ved Hjallerup Idrætscenter. Det fremgår af et brev som formand Steen Karlsen har skrevet til Brønderslev Kommune. Projektet vil ifølge beregningerne beløbe sig til 20 mio. kroner, og hallens bestyrelse er nu så langt med planerne, at medlemmerne gerne vil have et møde med politikerne i Fritids- og kulturudvalget om projektet og økonomien i det. Formanden oplyser, at man ønsker at få afklaret kommunens muligheder og begrænsninger i forhold til at skyde kommunale kroner i projektet i form af anlægskroner og - eller - driftskroner. - Idrætshallerne i Hjallerup er nu faktisk booket 100 procent op med fritidsbrugere uden for skoletiden, oplyser Steen Karlsen i bestyrelsens brev til kommunens Fritids- og kulturudvalg. Skitser og overslag klar - Hjallerup Idrætscenters bestyrelse har derfor nu i længere tid bokset med tankerne om opførelse af endnu en hal i forbindelse med halkomplekset i Hjallerup, skriver halformand Steen Karlsen videre i henvendelsen til kommunen. Bestyrelsen har været i kontakt med flere byggesagkyndige om skitseforslag og med kreditforening om lån til projektet. Og halbestyrelsen inviterer nu politikerne til møde i Hjallerup Idrætscenter, hvor mulighederne for at realisere byggeriet vil være på dagsordenen. Ved den lejlighed vil bestyrelsen vise politikerne det eksisterende halkompleks og dets stand - og udpege det område, hvor en ny hal kan bygges. - Selvfølgelig er vi interesseret i at komme til et orienterende møde om planerne og se, hvordan projektet hænger sammen i forhold til de eksisterende bygninger, siger Margit Chemnitz, næsteformand i Fritids- og kulturudvalget. - Vi har ikke sagt hverken ja eller nej - vi vil bare høre, hvad de har at sige, tilføjer hun. Udvalgsformand Eskild Sloth Andersen valgte at gå uden for døren, mens punktet var til behandling i udvalget, idet han er medlem af bestyrelsen for Hjallerup Idrætscenter. Brug for lån og fonde I det økonomiske overslag, der er vedlagt brevet til kommunen, fremgår det, at bestyrelsen forventer at låne 14 mio. kroner til halbyggeriet, der foruden en tredje hal også omfatter ny gang, foyer, mødelokale, depot og omklædningsrum. Der er kalkuleret med en selvfinansiering på en mio. kroner, og endelig skal fem mio. kroner findes med hjælp fra Brønderslev Kommune, fonde, Hjallerup Samvirke og borgerlån. Af det foreløbige driftsbudget har bestyrelsen forudsat, at Brønderslev Kommune ikke yder yderligere grundtilskud - ud over hvad der gives i dag. Men folkene bag projektet vil gerne have svar på, om politikerne kan forestille sig et yderligere grundtilskud og i så fald, hvor stort det eventuelt kan blive. Bestyrelsen har desuden forudsat, at skolelejen er fast - altså at centeret ikke kan forvente øget brug af faciliteterne fra skolens side. Bestyrelsen har i driftsregnskabet indregnet brugerleje på 50 procent af de to eksisterende haller. Her er indlagt den forudsætning, at tilskud fortsætter efter fritidsloven, også ved merudlejningen - og at den nye Hal 3 vil blive brugt i fuldt omfang uden for skoletiden.