EMNER

Hjallerup kulturhus klar til ny udvidelse

Kulturhuset får større sal og nyt præstekontor.

Kulturhuset i Hjallerup står over for en ny udvidelse og igen ved et samarbejde mellem Hjallerup Menighedsråd, Hjallerup Samvirke, Borgerforeningen og Spar Nord Fonden. De fire parter, som i sin tid indgik i det fællesskab, som sammen med daværende Dronninglund Kommune sikrede opførelse af huset. Gennem årene er Kulturhuset blevet ramme om stadig flere store og små arrangementer og det er i dag et særdeles godt aktiv for Hjallerup. Det er tredje gang, der skal ske en udvidelse af huset, der i øvrigt kan fejre 15 års jubilæum i næste måned. Senest blev der ligeledes ved et samarbejde mellem "de fire" gennemført udvidelser i 2005 og 2001. Denne gang omfatter udvidelsen yderligere et fag på 60 kvadratmeter til den store sal for at sikre plads til et depotrum, som de mange frivillige i lang tid har ønsket at få lagt til. Herudover skal der ned mod anlægget udvides med en fløj på 72 kvadratmeter med grupperum og præstekontor, hvor der også bliver etableret en slags mellemgang og et personaletoilet. - Der holdes licitation 19. marts, siger Torben Sanden, der er formand for kulturudvalgets bestyrelse og samtidig også formand for Hjallerup menighedsråd. Det sker efter, at provstiudvalget for Brønderslev provsti har godkendt den kirkelige del af projektet, idet vi i menighedsrådet forventer at sælge den 300 kvadratmeter store præstegård på Præstevænget i Hjallerup i løbet af i år. Torben Sanden tilføjer, at kirkens tilbygning til kulturhuset skal ses som en erstatning for konfirmandstue og kontorer i præstegården, som ikke vil være til rådighed, når præstegården, hvis beboelse i øjeblikket er lejet ud, bliver solgt. - Præstegården har været til salg i en længere periode efter de udbudsregler, som er gældende for ejendom under kirkeministeriet, men to udbudsrunder har ikke givet resultat, og det betyder, at præstegården nu kommer i såkaldt fri handel, siger formanden. Samtidig med provstiudvalgets godkendelse af projekt og finansiering for udvidelsen i kulturhuset, har udvalget også behandlet en ansøgning fra Hjallerup menighedsråd om en tilbygning til Hjallerup kirke med et mindre mødelokale og et kontor. - Dette projekt vil der senere blive taget stilling til, siger provstiudvalgets sekretær Peder Kallesøe.