Aalborg

Hjallerup som bosætningsby

Hjallerup Samvirke mener, at Hjallerups udvikling skal ske mod vest

HJALLERUP:Hjallerup Samvirke udtrykker tilfredshed med det samarbejde, der nu er mundet ud i et forslag til en masterplan for udviklingen i Hjallerup, og man glæder sig over den store opbakning, som planen har fået på et borgermøde. Overordnet er Hjallerup Samvirke enig i udviklingen af Hjallerup som en fortsat populær bosætnings-by for unge familier, og med fortsat fokus på erhvervsudviklingen, udviklingen af Hjallerups forretningscenter og udviklingen for liberale erhverv i byen. Samvirke finder det vigtigt, at der sker en udbygning af de kommunale tilbud i takt med byens udvikling, så der er mulighed for at være på forkant med pasningsmuligheder og gode skole/SFO-tilbud. Netop derfor er det vigtigt at fastholde den grønne kile ved Østermarken som grønt område, slår Hjallerup Samvirke fast. - Af samme grund bør en ny børneinstitution efter Hjallerup Samvirkes opfattelse placeres i den vestlige del af Hjallerup . Begrundelserne lyder: - Der her er planlagt et stort boligområde, der er i forvejen for lidt plads i nærheden af skole og idrætscenter. - Der er allerede for megen trafik i skole og idrætscenter-området og der skal fortsat være mulighed for at udbygge netop skole og Idrætscenter. Det er Hjallerup Samvikeholdning, at byens markedsplads ikke skal komme i spil indenfor masterplanens tidshorisont. En udbygning af vestbyen finder Hjallerup Samvirke, at dette område må være det primære vækstområde. Det kædet sammen med en udbygning af Østermarken er Hjallerup sikret langt frem itiden. En udbygning nord for Hjallerupvej virker også interessant. Alt dette kræver hurtige kommunale overvejelser over, hvordan man sikrer fornuftige vej- og stiforbindelser i hele byen - med omfartsveje, sikre stier og veje. En omfartsvej fra Vestbyen til en ny rundkørsel ved den sydlige indkørsel til Hjallerup bør have stor prioritet og en sikring af krydset Vestergade/Søndergade må have topprioritet. Hjallerup Samvirke finder det væsentligt med et godt samarbejde omkring masterplanens gennemførelse, og tilbyder kommunen et fortsat samarbejde omkring udarbejdelsen af de mere konkrete planer for udbygningen, hedder det i Hjallerup Samvirkes udtalelse.OS