Lokalpolitik

Hjallerups fremtid sættes til lokal debat

Byudviklingsgruppen i Hjallerup inviterer til to åbent hus-møder om byens fremtid

HJALLERUP:Hvorfor er der nogen, der vil bo og leve i et vejkryds som Hjallerup? Hvorfor er der nogen, der tror, at det i denne globaliseringstidsalder skulle kunne lade sig gøre at etablere nye arbejdspladser i Hjallerup? Hvorfor lukker den ene butik efter den anden i Hjalle-rup Centret? Det er en række af de spørgsmål, som kommer op at vende, når byudviklingsgruppen i Hjallerup i næste måned inviterer til to åbent hus-møder om Hjallerups fremtid - et spørgsmål, der med den forestående strukturreform er mere aktuelt end nogensinde. Byudviklingsgruppen er nedsat af Hjallerup Samvirke, Hjallerup Borgerforening samt Hjallerup Handels- og Erhvervsforening, og på de to møder vil der være en række personer på plads for at lægge op til debat om byens fremtid - og for på samme tid at få lokket de lokale holdninger til fremtiden for Hjallerup by frem. På det første møde 3. maj er der primært Hjallerups rolle i amtets nye regionplan og kommunens kommuneplan, der sættes fokus på. Her vil der indledningsvis blive redegjort for, hvordan region- og kommuneplan-situationen er lige nu, hvorefter borgmester Mikael Klitgaard (V) og amtsrådsmedlem Poul Erik Andreasen (S) med hver deres indlæg varmer op til den efterfølgende debat om Hjalle-rups rolle i disse planredskaber. På dette første åbent hus-møde vil også formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), være på plads for at fortælle, hvor vigtigt det er at have et godt og varieret kulturudbud og ditto fritidsmæssige tilbud for at sikre Hjallerups status som en attraktiv bosætningsby. På det andet møde 11. maj gælder det primært den erhvervsmæssige udvikling, vigtigheden af et bredtfavnende forretningsliv og Hjallerups muligheder i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune. Her er det formanden for Dronninglund Kommunes Erhvervsforening, Keld Pedersen, der lægger op til denefterfølgende debat om det lokale erhvervs- og forretningsliv, ligesom formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), også vil være klar til at redegøre for kommunens rolle i dette spil - og fremtidens nærdemokratiske muligheder.