Hjallerups mest følsomme boligsag

Hvad gemmer der sig bag det nye, omstridte Aagade-projekt?

Lokalpolitik 30. september 2002 08:00

HJALLERUP: - Det her projekt er groft sagt identisk med det sidste, og indsigelserne vil ved det her projekt være lige så massive som sidste gang. Følelserne kom klart til udtryk, da Frank Sørensen, Aagade 2 i Hjallerup, på et nyligt borgermøde i byen gjorde sin holdning klar, da der for anden gang inden for et år blev sat et muligt nyt boligområde ved Aagade til debat blandt de lokale. I forbindelse med det første projekt var der tale om 35 boliger i to etager, men det fik efter protesterne på et borgermøde tidligere i år de folkevalgte beslutningstagere i byrådet til at skrinlægge planerne - ved simpelthen at sige nej til at udarbejde en lokalplan for området. Men Aagade-planerne var ikke stedt endegyldigt til hvile af den grund, og på det i indledningen omtalte, seneste borgermøde blev der så præsenteret et nyt Aagade-projekt - med den i indledningen nævnte kommentar fra Frank Sørensen. Men hvad gemmer der sig egentlig bag det nye Aagade-projekt? Og har Frank Sørensen ret, når han hævder, at der i bund og grund er tale om et tilsvarende projekt?. Og har Frank Sørensen egentlig grund til at være bekymret over det planlagte nybyggeri? Spørgsmålene er mange, inden teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget i denne uge behandler spørgsmålet om, hvorvidt der denne gang skal udarbejdes en lokalplan for det nye Aagade-projekt. Behovet er der En af dem, der kan svare på i hvert fald nogle af spørgsmålene, et Peter Holm fra Aagade 4. Det er ham, der har solgt det omstridte areal ved Aagade til Holmsø Huset, som vil bygge nye andelsboliger i det grønne område ved søen - et område, der i dag fungerer som Peter Holms godt 9000 kvadratmeter store have. - Udgangspunktet for det her projekt er, at vi i Dronninglund Kommune bor i en bosætningskommune, hvor man gerne vil have bygget nye boliger, siger han indledningsvis - og fortsætter: - Samtidig er det en kendsgerning, at folk oppe i årene godt vil have en bolig, der ligger tæt på centrum, og særligt i Hjallerup har man gennem et stykke tid været på udkig efter nye, centernære boligområder, fordi den officielle venteliste til boliger er på 70-75 personer. Peter Holm fortæller videre, at han har boet i Aagade i 16 år. - Vi har nydt det, og på Aagade er der gennem årene skudt ialt seks boliger op uden problemer. Derfor fandt vi det naturligt, at også andre som os skulle have fornøjelse af det her område, forklarer han sin beslutning om at sælge det nævnte, 9000 kvadratmeter store areal til Holmsø Huset. Gode adgangsforhold Synes Peter Holm imidlertid, at dét er det rigtige at gøre på nuværende tidspunkt, så gør det samme sig bestemt ikke gældende for Frank Sørensen & Co. i modstanderkredsen. De mener, at et nybyggeri vil medføre skader på deres huse, fordi der er tale om et vådområde, ligesom de mener, at etableringen af det nye boligområde vil skabe uoverskuelige trafikale problemer i området. Mens spørgsmålet om de mulige husskader er behandlet i én af de hosstående faktabokse, så slår Peter Holm fast, at han ikke har nogen egentlig viden om dette område, men at han er overbevist om, at teknikere på netop dette område vil håndtere opgaven på korrekt og forsvarlig vis - og at de bekymrede naboer vil få de garantier, der er påkrævet i sådanne sager. Vælger Peter Holm derfor på dét område at overlade sagsbehandlingen af ovennævnte spørgsmål til fagfolk, så vil han til gengæld godt kommentere påstanden om mulige trafikale problemer. - Adgangsvejen til Aagade fra Østergade er 6,80 m bred. Det er 2,80 m bredere end almindelige adgangsveje til villaområder, bemærker han - og peger på, at også kommunen er på vej med en hjælp til trafikanterne i området. - Oversigtsforholdene, når man kommer fra Aagade ud på Østergade, er ved at blive forbedret, fordi kommunen vil etablere en såkaldt lomme, hvor de trækker fortovet cirka en meter længere ud. Dermed bliver det markant lettere at orientere sig dér, siger Peter Holm, der samtidig slår fast, at han selv - sammen med Holmsø Huset - er indstillet på at betale for en udjævning af det fald i vejen, der er tale om, når man kører ind på Aagade. - Det skal selvfølgelig ske i samråd med de berørte naboer, så det bliver til glæde for alle, tilføjer Peter Holm. Fri adgang i det grønne Til glæde for alle - i hele Hjallerup by - kan det med en realisering af Aagade-projektet også blive, at der med salget til Holmsø Huset også bliver fri adgang til den del af det grønne område i Peter Holms have, der efterlades uberørt i forbindelse med det ønskede nybyggeri. Det er området tættest op imod åen, hvor der kan blive fri adgang for offentligheden, ligesom der i forbindelse med projektet er planer om at etablere en sti, der løber fra Aagade ned langs åen og videre over til Jørn Munkholts nye boligprojekt på den side af åen - så der på dén måde skabes en ny stiadgang til Byskoven. - Vi får nogle pæne, centernære boliger i et beskedent antal til at supplere dem, der gennem årene er skudt op her på Aagade - uden skader. Det er en almindelig udvikling, der tilgodeser mange ønsker, og samtidig bevarer vi også et grønt område i midtbyen. Derfor har jeg svært ved at se, hvorfor der skulle være modstand mod det her, slutter Peter Holm. Om der er det i de politiske kredse, vil stå klart efter de to udvalgsmøder i den kommende uge, og derefter er det 8. oktober op til byrådet at afgøre endeligt, om det reviderede og omstridte boligprojekt i Aagade denne gang skal nyde fremme.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...