Ældreforhold

Hjem bliver kommunalt

Ønsker at fortsætte som selvejende institution

VRÅ:Lundgårdens planer om en storstilet ombygning og modernisering af de 49 plejeboliger har fået socialudvalget til at kræve, at plejehjemmet overtages af kommunen. Lundgården blev bygget for 29 år siden og har altid været selvejende institution, og er stolt af det, selv om det meste bestemmes af kommunen. Socialudvalget og Lundgårdens bestyrelse har drøftet ejerformen, og bestyrelsen foretrækker, at Lundgårdens bygninger overtages af et boligselskab i forbindelse med ombygningen, mens plejehjemmet kører videre som selvejende institution. Forvaltningen har stillet et kompromis-forslag, men socialudvalget og økonomiudvalget er enige om, at det vil være bedst med én samlet enhed. - Når vi skal i gang med sådan et projekt, skal stedet være kommunalt. Det vil gøre det nemmere at arbejde med og det er væsentligt billigere at bygge, når kommunen ejer stedet. Det kommer til at betyde et par hundrede kroner mindre i husleje for beboerne, siger Henning Jensen. - Det meste er dikteret fra oven alligevel, så alt falder ikke til jorden, hvis Lundgården bliver kommunal. Personalet mener, at ånden på Lundgården vil forsvinde. Det har jeg lidt svært ved at se. Jeg mener nogle ting bliver bedre for personalet. Selv om vi har truffet en beslutning, der kan virke hård, har vi altså et mål om at gøre det bedre, forsikrer Henning Jensen. Ingen mening Lundgårdens ejerform var også til debat for 10 år siden, men da faldt planerne om en kommunal overtagelse til jorden. Står det til bestyrelsen går det ligesådan nu. Mens socialudvalget har svært ved at se, hvorfor Lundgården absolut skal være selvejende, har Lundgårdens bestyrelse svært ved at se, hvorfor hjemmet absolut skal være kommunalt. - Skal vi skifte, vil vi gerne skifte til noget bedre - eller i det mindste ligeså godt - ellers er der ingen mening i at blive kommunal. Vi synes det fungerer godt på Lundgården, siger bestyrelsesformand Inger Jensen. - Kommunen bestemmer meget, men vi har mulighed for at lave det plejehjem, vi gerne vil. Vi lægger meget vægt på, at det skal være et hjem for beboerne, og i den sidste tilsynsrapport står der netop, at det virker meget hjemligt, påpeger Inger Jensen. Inger Jensen understreger, at vedtægterne for Lundgården kræver, at fire af de fem bestyrelsesmedlemmer skal stemme for kommunens overtagelse af Lundgården, før det kan gennemføres.