Rørbæk

Hjem også til varigt ophold

Ti omsorgshjemspladser i Rørbæk og fire i Stenild ændrer status som led i ny samarbejdsaftale

Forvaltningen indstiller til sundhedsudvalget, at ti ny pladser på Rørbæk Omsorgshjem i det tidligere Rørbækcenter bliver til varigt ophold. Hidtil har hjemmet kun haft plads midlertidigt ophold. Også på Stenild Omsorgshjem er forvaltningens indstilling, at fire ny pladser skal være varige. Efter et kritisk tilsyn med hjemmene, er der indgået en formel samarbejdsaftale mellem hjemmene og kommunen, som skal godkende varige ophold.