Hjem på en enkeltbillet

Jeg så 25.8. på DR 1 udsendelsen "Parat til at dræbe" om religiøst hysteri, og selv om jeg vidste, at mange muslimer er fanatiske, blev jeg alligevel dybt chokeret over at se den indoktrinering af børnene, der skete i skolerne.

Børnene blev hjernevasket igennem øvelser og indlærte sætninger af lærerne. Ligeså blev jeg dybt chokeret og forarget over at se, hvorledes man sårer sine egne små børn ved at skære dem i hovedbunden, så blodet flyder i religionens navn. Man kunne tydeligt se, at disse børn var skræmte og bange. Det er bare så sygt. Det er også sygt, når en far kan sige, at han er stolt af, at hans søn er blevet martyr og er kommet i himlen ved at sprænge sig selv ihjel i en menneskemængde, således at civile, kvinder og børn blev slået ihjel eller lemlæstet. At han så yderligere udtaler, at han er parat til at ofre flere af sine børn på den konto er uhyggeligt og sygt. Det er dårlige ledere (Imaner), som opfordrer til vold og mord i religionens navn. Men man ser jo heller ikke dem gå i spidsen og vise vej. Dertil er de jo for store kujoner. Men det viste tydeligt, at islam opfordrer til terror og at målet helliger midlet, uanset konsekvenserne. Professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, Mehdi Mozaffari, udtaler, at hele den vestlige verden bør føre total krig mod islamisme, som er den politiske del af islam, og han sammenligner islamisme med nazisme og fascisme, og at Danmark skal slå hårdt ned på de mindste tegn på, at nogle grupper forsøger at gennemføre den politiske del af islam her i landet, såsom ekstremistiske grupper som Hizb-ut-tahrir, og opfordrer til, at man forbyder foreninger og aktivister, som baserer sig på en islamistisk ideologi, og som kun er ude på at knuse vores demokrati og gennemføre den islamistiske lovgivning, den såkaldte sharia. Den indiskfødte og britisk uddannede tidligere muslim Ibn Warraq udgav for et par år siden sin bog "Derfor er jeg ikke længere muslim" Bogen rummer både et personligt og videnskabeligt oprør med islam. Bogen har to hovedpointer. Den ene er, at islam i sit inderste væsen er uforeneligt med vestlige værdier som demokrati, tolerance, respekt for andre religioner og ytringsfrihed og påpeger, at islam er bagstræberisk og fjendtligt overfor ethvert fremskridt. Den anden pointe er, at islam er en cocktail af forskellige religioner, samt at vold og død er en integreret del af islam, ligesom islam stræber efter det absolutte og totalitære herredømme, og at man er ligeglad med hvordan eller konsekvenserne heraf. Danske og europæiske politikere har ikke forstået, hvor farlig islamismen er, og Mehdi Mozaffari advarer kraftigt imod at undervurdere styrken i islamismen, som efter hans mening har fast fodfæste i Iran, Irak og Saudi-Arabien og inden for grupper som Hamas, Al-Quaida, Jemaah Islamiah og jihad. Den tidligere engelske efterretningsofficer og specialist i ekstremistiske bevægelser, Charles Shoebridge, er overbevist om at Danmark huser terrorist - sympatisører. PET mener da også at islamiske fundamentalister i Danmark er tættere forbundet med internationale terrornetværk end hidtil antaget. Præst Rolf Slot-Henriksen har også beskæftiget sig med muslimske ekstremister og har udgivet bogen "Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark", som kan anbefales at læse. Det er derfor på høje tid, at danske politikere vågner op og får lavet forskellige tiltag imod islamisme, så vi er på forkant med situationen og ikke risikerer bliver taget med bukserne neden om hælene, som vi er blevet det før i Danmark, fordi nogle pladder-humanistiske organisationer og politiske bløddyr ikke vil se faren. Når man så hører, at flere tusinde indvandrerbørn i Danmark, bliver sendt til hjemlandet for at blive "genopdraget" og gå koranskole, idet forældrene ikke vil have, at de bliver for danske, så kan man spørge sig selv: Hvad vil de her i Danmark? De vil ikke indordne sig under vores regler og normer, børnene må ikke blive for danske, men de vil gerne have vores penge og "goder". Mon ikke det var bedre, at de fik en enkeltbillet til hjemlandet, med et tak for besøget, og de behøver absolut ikke at komme igen. Steen Jørgensen, Søborgvej 3, Frederikshavn, er lokalformand og folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Frederikshavn-Læsø. E-mail: A_Steen@webspeed.dk