Hjemløse foreninger finder nye hjem

Efterlønnere og pensionister har flyttet adresse - petanqueklubben på vej

Ældreforhold 24. september 2002 08:00

NIBE: Håndværkere river netop nu Nibe Boldklubs gamle klubhus ned, og piller den mest værdifulde indmad ud, inden bulldozeren kommer. Samtidig foregår der forhandlinger mellem den populære Nibe Petanque Klub og borgmesterkontoret: Måske tilbyder kommunen klubben med de snævre rammer på havnen et nyt tilholdssted på Dyrskuepladsen næste år. Borgmester Jens Østergaard Madsen (V) bad for nylig stadsingeniør Erik Søe Christiansen sørge for skitser til nye baner og måske et nyt klubhus i en eller form. De er nu klar og afventer politisk behandling i et eller flere udvalg. - Jeg kan bekræfte, at vi i øjeblikket undersøger mulighederne for sikre petanqueklubben et nyt tilholdssted på Dyrskuepladsen, men det er for tidligt at gå i detaljer, siger Jens Østergaard Madsen. Genhusningen af klubben er blot et af flere tiltag, efter at Venstre på årets første møde i det nye byråd med absolut flertal og til adskillige - især ældres - ærgrelse besluttede at rive Nibe Boldklubs gamle klubhus ned. Det gamle byråd havde stillet en række foreninger med op mod 700 medlemmer i udsigt, at det gamle klubhus skulle indrettes til fællescenter for eksempelvis Pensionistforeningen, Efterlønsklubben og petanquespillerne. Flere kunne se frem til at blive hjemløse, efter at SiD stoppede for den årelange udlejning af sit store selskabslokale og i stedet valgte enelejeren Post Danmark. Penionistforeningen og Efterlønsklubben bor nu til leje i kælderen under ældreboligcentret Sønderbakken, det tidligere "røde"plejehjem på Sygehusvej. Flere foreninger mangler fortsat et sted at være, men bliver måske de næste i rækken, der bliver inviteret indenfor på borgmesterkontoret til en kammeratlig snak. - Vi arbejder i disse dage på højtryk for at finde en løsning, siger Jens Østergaard Madsen. Formand for petanqueklubben, Gunnar Karlsen, ser frem til nye baner på Dyrskuepladsen. - Men vi siger nej til blot en container til at hygge os i. Vi skal have en pavillon, når nu vi ikke kan benytte det gamle klubhus, som vi ellers var lovet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...