EMNER

Hjemløse i klemme

15-20.000 hjemløse i Danmark risikerer at komme i klemme med den nye kommunalreform.

Skattestop og kommunernes i forvejen trængte økonomi vil uden tvivl få konsekvenser for de hjemløse, når de nye kommuner skal overtage driften af herbergerne. Har regeringen mon en plan for refusion til kommunerne med i overvejelserne, når den kaster ansvaret for herbergerne ud i de nye kommuner? Det tror jeg ikke - men det burde de have! @Brød.9.Ansvaret for landets herberger har hidtil ligget i amternes regi, og på den måde har herbergerne haft en stor grad af selvstændighed i forhold til kommunerne. Hvorvidt herbergerne kan bevare selvstændigheden i den nye struktur, venter vi endnu socialministerens svar på. Jeg mener at selvstændigheden bør bevares. Det sikrer nemlig de hjemløse muligheden for at kunne henvende sig direkte på et herberg når behovet melder sig - også udenfor den kommunale forvaltnings lukketid. Behovet for tag over hovedet er jo ikke noget der opstår mellem klokken 10 og 15. Hvis kommunerne ikke som et minimum får en økonomisk kompensation, er der en overhængende fare for, at de hjemløse afvises i døren, når de søger ly på herbergerne. Konsekvensen for de hjemløse er helt åbenlys. Det er en uholdbar situation. For nyligt kunne man i tv se en enlig far med sin datter, som ikke kunne få en lejebolig i Greve Kommune, fordi han var arbejdsløs. Greve Kommune henviste ham til et herberg og datteren til børnehjem. Integrationsministeren bakkede endda kommunens beslutning op. Det at være hjemløs er altså ikke noget man selv vælger. Helt grundlæggende er der brug for en ordentlig boligpolitik. Der er brug for flere lejeboliger som almindelige mennesker har råd til at betale. Jeg foreslår at vi bygger de store og tomme kontorlokaler, der findes i mange byer, om til lejeboliger og opretter såkaldt "skæve boformer". Det er udelukkende et spørgsmål om at turde ville noget andet – og det gør Enhedslisten!