Stofmisbrug

Hjemløse og narkomaner skal i arbejde

Fleksible jobløsninger skal få de svage på ret kurs. Rådet for Socialt Udsatte er betænkelige

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Socialministeren vil tælle de hjemløse. Foto: Bjarke Ørsted/Scanpix

De socialt svage skal arbejde sig ud af deres problemer. Regeringen vil få hjemløse, sindslidende og misbrugere på ret kurs, så de kan komme i job. -Vi skal tænke meget mere i fleksibilitet og skæve løsninger. Mange af de her mennesker passer jo ikke ind i et otte til fire job. Så derfor gælder det om at involvere virksomheder og kolleger i at tage de hensyn, der er nødvendige, sagde socialministeren under gårsdagens præsentation af regeringens handlingsprogram for de socialt svage. Rådet for Socialt Udsatte giver handlingsprogrammet en blandet modtagelse. - Der er mange gode og nyskabende ting, men ord som ”job” og ”beskæftigelse” fylder for meget. Jeg er enig i, at socialt udsatte har en plads på arbejdsmarkedet, men det går over gevind for regeringen. Der er andre ting, der skal lægges vægt på - blandt andet sundhedsområdet, siger Preben Brandt, der er formand for rådet. Han frygter, at regeringens nye initiativer vil sende lige så mange svage ud af arbejdsmarkedet som ind på det. - Der er den risiko, at hvis man kun fokuserer på at få så mange som muligt i arbejde, glemmer man at tage hånd om den gruppe af svage, der har problemer og derfor er på vej ud af deres job. Søren Andersen, der er formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord synes, det er positivt, hvis samfundets svageste kan få en chance på arbejdsmarkedet. - Men regeringen må også være realistiske. Hvis hjemløse og narkomaner skal arbejde, kræver det en klar aftale med kommunerne. Der skal stilles ressourcer og støttepersoner til rådighed, hvis det skal lade sig gøre, siger Søren Andersen. Rådet for Socialt Udsatte skønner, at mellem 5000 og 7500 nordjyder hører under gruppen af svage.