Handicappede

Hjemløse protesterede mod nedskæringer

- Det er skidt at fyre folk, som hjælper os, siger en af de hjemløse

AALBORG:- Det er noget være skidt at fyre folk, som hjælper os, sagde Erik Müller, da han i går var til demonstration mod kommunens planer om at skære ned på udgifterne til udstødte og hjemløse i Aalborg Kommune. Erik Müller gik ved middagstid sammen med en del andre brugere af lukningstruede væresteder for hjemløse, udstødte, psykisk syge og misbrugere i demonstrationsoptog fra Mølle Plads til Honnørkajen for at vise utilfredsheden med de bebudede besparelser. Demonstrationen foregik i forbindelse med startskuddet til en høringsrunde i seks byer i Danmark, som Landsforeningen af Væresteder for stofafhængige og tidligere stofafhængige, LVS, står for. Høringen udgår fra skibet "Håbet", der i går lagde til Honnørkajen for at diskutere de udstødtes og hjemløses forhold i Danmark og i Aalborg. Det blev diskuteret, både officielt og uofficielt. Allerede fra start var de hjemløse, folk fra frivillige organisationer og brugere af tilbud for udstødte klar med bannere, med skilte og med masser af gode argumenter. Repræsentanter og brugere fra lukningstruede Café Parasollen var der, der var brugere af Hjemløsekorpset og Frelsens Hærs frivillige projekt i Nørholm og der var hjemløse og udstødte, som demonstrerede mod at spare projekterne bort. Og lige midt ind i den storm stred socialrådmand Birgit Ekstrøm sig. Hun har tidligere sagt og sagde det også i går: - Mit hjerte banker specielt for denne gruppe borgere. Det var ikke nok i går, for denne gruppe sagde højlydt deres mening til den socialdemokratiske rådmand og repræsentanter for frivillige organisationer stemte i: - Hvorfor vil I lukke Frelsens Hærs frivillige aktiveringsprojekt i Nørholm, ville en gruppe fra Nørholm-projektet meget gerne have at vide af rådmanden. - Og hvorfor bygge et vandkulturhus, når man skal spare, ville flere have at vide. Socialrådmanden kom i krydsild på havnefronten, og hun tog gerne debatten: - Man skal være både blind og døv for ikke at have set og hørt i medierne, at flere politiske partier er villige til at indgå aftaler om at redde nogle af disse projekter. Jeg ser lys forude, sagde Birgit Ekstrøm og stillede så i forbindelse med spørgsmålet om vandkulturhuset ved Gigantium dette spørgsmål til den protesterende forsamling: - Har du hørt mig sige, at jeg er for et vandkulturhus? Det er mange af de hjemløse heller ikke, og en af de hjemløse Erik Müller kunne i stedet for tale varmt for kommunens medarbejdere, der på gaden hjælper de hjemløse. - Jeg er blevet hjulpet netop af hjemløsekorpset, og jeg har en god lejlighed i dag, forklarede Erik Müller. - Jeg er ikke hjemløs mere, men det er der andre, der er. Kommunen har penge, og det har amtet også, tilføjede han. Hjemløsekorpset består af en leder og tre ansatte, der arbejder med den dårligst fungerende gruppe af udstødte, som oftest lider under et massivt misbrug og som oftest er psykisk syge. Korpset er opsøgende på gadeplan.