hjemløsestrategien

Hjemløsestrategiens fire målsætninger: Ingen borgere skal leve et liv på gaden. Unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på et forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller almenboligloven. Ophold på forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end tre-fire måneder for borgere, der er parat til at flytte i en bolig med den fornødne støtte. Løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.ritzau/