Hjemme- værnet flyttede ud og ind

Militær 13. december 2002 07:00

AALBORG: Det var store flyttedag i går for hjemmeværnet i Aalborg. Forchhammersvej blev rømmet, og hjemmeværnet rykkede istedet ind i nyindrettede lokaler på Aalborg Kaserner i Nr. Uttrup. Afskeden med Forchhammersvej blev markeret med en reception i går ved frokosttid. Herefter blev fanen ført ud og flaget taget ned, inden Aalborg Kommune, der overtager området, fik overdraget nøglerne. Til slut marcherede hjemmeværnsfolkene fra stedet. Proceduren gentog sig med omvendt fortegn lidt senere på eftermiddagen, da hjemmeværnsfolkene marcherede ind på kaserneområdet. Her blev de mødt af chefen for Aalborg Kaserrne, oberst Flemming Larsen, der tog imod og overrakte nøgler. Hjemmeværnet nåede at besidde bygningerne på Forchhammervej i næsten tyve år. Det var tidligere Thorvald Pedersens Glasfabrik, der holdt til på adressen. Og efter fire års ombygning flyttede den daværende Hjemmeværnsregion 1 ind. Det samme gjorde Vestre Landsdelskommando, der lejede 4000 kvadratmeter, der blev brugt til Depot Kærby. Fem år senere rykkede også Hjemmeværnsdistrikt Aalborg og Luftmeldedistrikt Aalborg ind. Fremover holder hærhjemmeværnet til på Aalborg Kaserner, mens luftmeldekorpset har fået plads på flyvestationen. De mange ændringer er en følge af det seneste forsvarsforlig.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...