Hjemmebesøg bliver lovliggjort

Kommunens visitator skal stå for den forebyggende snak, når ældre tildeles hjælp

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune forsøger nu at lovliggøre forholdene omkring de forebyggende hjemmebesøg til kommunens ældre borgere. Ifølge loven skal forebyggende hjemmebesøg tilbydes mindst to gange om året til alle, der er fyldt 75 år. Eneste undtagelse er beboere på plejehjem. Men Brønderslev Kommune har hidtil ikke givet forebyggende hjemmebesøg til personer, der i forvejen fik praktisk hjælp og pleje. ”Disse borgere får i stedet visitationsbesøg med stort set samme indhold, samt den løbende kontakt med det personale der servicerer dem, og som selvfølgelig også har fokus på forebyggelse.”, lød argumentet. Men det synspunkt var Socialministeriet og Tilsysnrådet for Nordjyllands Amt ikke enig i. Derfor har socialudvalget fundet frem til en midlertidig løsning, der ikke koster kommunen penge. - Vi løser det på den måde, at når borgerne får besøg af hjemmeplejens visitator, så udfører denne person også det forebyggende hjemmebesøg. Det kan vi se, at andre kommuner gør - så det retter vi ind efter, siger formand for socialudvalget Birgitte Josefsen (V). - Vi ved, at der er en lovændring på vej, der lægger op til, at kommunerne får større frihedsgrad på det her område. Og lovændringen går i retning af det, vi lægger op til. - Når borgerne skal visiteres til hjælp - uanset om det er praktisk hjælp eller personlig pleje - skal den person der foretager visitationen have et separat skema med og tage en snak med borgerne om den forebyggende del. Det har personalet hidtil taget under et. Men den forebyggende del skal altså skrives på en anden formular, siger Birgitte Josefsen. Kommunens visitator skal bruge samme aftaleark som de kommunale ældrerådgivere. Og den ekstra formular og den forebyggende snak betyder ifølge forvaltningen, at det forebyggende hjemmebesøg synliggøres som et selvstændigt tilbud. Hermed kan lovgivningen ifølge Brønderslev Kommune overholdes. - Man får præciseret, at når en person kommer ud i hjemmet fra visitationen, har vedkommende samtidig ansvar for det forebyggende hjemmebesøg. Birgitte Josefsen fortæller, at Brønderslev Kommune allerede har sendt et midlertidigt svarbrev til Tilsynsrådet. Siden skal byrådet vurdere løsningen og træffe endelig afgørelse.