Lokalpolitik

Hjemmebesøg centraliseres

Forebyggende Hjemmebesøg skal varetages centralt, og to skal ansættes til opgaven THY-HANNÆS: Opgaven med at varetage de obligatoriske forebyggende hjemmebesøg til borgere i Thisted Kommune over 75 år blev i forbindelse med kommunesammenlægningen delt ud på de forskellige områdecentre. Det viser sig nu, at den opgave kræver for meget af de personalemæssige ressourcer på centrene. Derfor har områdecentrene bedt om, at kommunens ældreafdeling påtager sig opgaven centralt fra årsskiftet. Omsorgsudvalget har netop behandlet sagen, og herfra lægges der nu op til, at opgaven organisatorisk placeres under den ledende sygeplejerske, og at der ansættes to nye medarbejdere til at udføre arbejdet. De stillinger skal findes indenfor ældreområdets ramme, og derfor anbefaler udvalget tilmed, at der foretages en budgetomplacering. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på omsorgsudvalget møde forleden, og skal nu behandles af økonomiudvalget før den endelige politiske behandling og vedtagelse i byrådet. @Byli.9.special.bund:Af Ann Kerol ann.kerol@nordjyske.dk