Hjemmebesøg hos ældre bliver nu gjort lovlige

Loven påbyder såkaldt forebyggende hjemmebesøg hos ældre to gange årligt. Det vil Brønderslev Kommune prøve at efterleve

Brønderslev Kommune forsøger nu at lovliggøre forholdene omkring de forebyggende hjemmebesøg til kommunens ældre borgere. Ifølge loven skal forebyggende hjemmebesøg tilbydes mindst to gange om året til alle, der er fyldt 75 år. Eneste undtagelse er beboere på plejehjem. Men Brønderslev Kommune har hidtil ikke givet forebyggende hjemmebesøg til personer, der i forvejen fik praktisk hjælp og pleje. "Disse borgere får i stedet visitationsbesøg med stort set samme indhold, samt den løbende kontakt med det personale der servicerer dem, og som selvfølgelig også har fokus på forebyggelse.", lød argumentet. Men det synspunkt var Socialministeriet og Tilsysnrådet for Nordjyllands Amt ikke enig i. Derfor har socialudvalget fundet frem til en midlertidig løsning, der ikke koster kommunen penge. - Vi løser det på den måde, at når borgerne får besøg af hjemmeplejens visitator, så udfører denne person også det forebyggende hjemmebesøg. Det kan vi se, at andre kommuner gør - så det retter vi ind efter, siger formand for socialudvalget Birgitte Josefsen (V). - Vi ved, at der er en lovændring på vej, der lægger op til, at kommunerne får større frihedsgrad på det her område. Og lovændringen går i retning af det, vi lægger op til.