Socialforsorg

Hjemmehjælp efter eget valg

Frit valg af hjemmehjælp er nu en realitet for alle modtagere af kommunal hjemmehjælp. De nye muligheder kan være svære at gennemskue for den enkelte, og derfor har fem foreninger og råd fra ældreområdet taget initiativ til et orienteringsmøde om fritvalgsordningen med afdelingsleder Torben Færk fra Fjerritslev Kommune. Det finder sted i Aktivitetscenteret fredag 21. marts om eftermiddagen. Her kan man høre om, hvad ordningen kan betyde for den enkelte, og man kan få svar på uafklarede spørgsmål.