Hjemmehjælp gives i pakker

Fremover visiteres hele pakker og ikke enkeltydelser.

Michael Christiansen
Inden længe kan borgerne være medbestemmende om, hvad tildelt hjemmehjælp bruges til. Brugerne skal opleve bedre kvalitet i plejen, og medarbejderne får øget frihed til at planlægge. Arkivfoto
29. april 2012 10:21

Der sker i den kommende tid en gradvis ændring af visitationen til ydelser i den kommunale hjemmepleje. I dag bliver hjælpen visiteret i enkeltydelser efter en konkret og individuel vurdering. Fremover skal ydelserne tildeles i pakker. Det er hensigten, at den nye model trinvist tages i brug fra 1. maj og forventes indført i fuld udstrækning til efteråret. Der er beskrevet en række pakker, som gør det muligt at tildele hjælpen varieret efter borgerens behov. - Vi vender tilbage til den sunde fornuft baseret på en snak mellem borgeren og kommunens personale om, hvordan dagens tid skal disponeres, forklarede borgmester Mogens Gade, da kommunalbestyrelsen så på forslaget. Forslaget blev vedtaget enstemmigt af den samlede kommunalbestyrelse uden indvendinger. Dagen er en festdag - Denne beslutning gør dagen til en festdag. Nu er det slut med minuttyrani omkring ydelserne, lød det fra Ole Stavad (S). Siden kommunesammenlægningen den 1. januar 2007 er bevilling af ydelser kommunens hjemmepleje sket ved tildeling af ydelser på baggrund af et politisk vedtaget ydelseskatalog. Der har siden været flere kritikpunkter. Det er bl.a. blevet fremført, at tildeling af hjælp er alt for detaljeret og fratager medarbejderne muligheden for at bruge deres faglige viden ved udførelsen af arbejdet. Der har også været tale om "minuttyrani", fordi ydelserne har været udmålt i små enheder. Ældrerådet bakker op Forslaget har været forelagt både medarbejderne og Ældrerådet. - Det er et godt tiltage med den ændrede visitation af ydelserne. Det giver større fleksibilitet for alle, lyder det fra Ældrerådet. Pakkerne er beskrevet af en arbejdsgruppe ud fra social- og sundhedsudvalgets ønske om en ny visitationsmodel, der skal tilgode brugernes individuelle behov, en forenkling af opgaverne for visitatorer, øget kompetence, frihed og ansvar til planlæggere, ledere og hjemmehjælpere samt øget fleksibilitet til brugerne.

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...