Handicappede

Hjemmehjælp hver tredje uge

Den praktiske hjælp til ældre og handicappede skæres ned

Støv, brødkrummer og hår vil fremover få lov at blive liggende i op til tre uger i hjemmet hos ældre og handicappede i Thisted Kommune. Det bliver et af de synlige konsekvenser af en spareplan, som omsorgsudvalget netop har vedtaget. Helt konkret skal der effektiviseres så meget i den praktiske hjælp til borgere i eget hjem, at der kan spares tre mio. kr. resten af året. Samtlige de borgere, der hidtil har fået gjort rent hver 14. dag på det offentliges regning, vil efter sommerferien opleve, at hjemmehjælpen kun kommer hver tredje uge. Men omsorgsdirektør Helge Yde er også overbevist om, at hjælpen i nogle tilfælde helt kan undværes. Læs hele artiklen i Thisted Dagblads tirsdagsudgave