Socialforsorg

Hjemmehjælp mangler fleksibilitet

Flere ældre i Skagen Kommune klager over stor udskiftning i personalet

SKAGEN:Det kniber med at være så fleksibel, som loven giver ret og pligt til med hensyn til, hvilke opgaver hjemmehjælperne skal tage sig af hos de ældre. Det viser en stikprøveundersøgelse, som tre visitorer har foretaget for Skagen Kommune. Nogle af de ældre klager også over, at der er en stor udskiftning i de hjemmehjælpere, der kommer på besøg. - Jeg er chokeret over, at nogle af hjemmehjælperne åbenbart ikke er klar over, at de ældre har ret til fleksibel hjælp. Det er en stor fejl, da loven giver ret til det, og det er noget, som vi nu er opmærksom på og i fuld gang med at gøre noget ved, konstaterer formanden for social- og sundhedsudvalget Bjarne Kvist (S). Fem procent af brugerne i Skagen Kommune er blevet spurgt om, hvordan de er tilfreds med hjemmehjælpen, og det gælder både brugerne af den kommunale hjemmehjælp og det private firma Blæksprutten, hvor sidstnævnte nu servicerer cirka 15 procent af brugerne. - Ud fra svarerne kan jeg forstå, at det især er inden for den kommunale hjemmehjælp, at der er problemer med skiftende hjemmehjælpere, mens det åbenbart ikke er så store problemer hos de, der benytter Blæksprutten. Overordnet svarer næsten alle brugerne, uanset hvilken ordning de er tilknyttet, at der er et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med personalet. Der bliver brugt ord om personalet som venlige, høflige, søde, hjælpsomme og opmærksomme. Specielt fra brugerne af Blæksprutten er meldingen, at de kun oplever få skift af personale, at der er aftalt faste tidspunkter for hjælpen, og at der er gode muligheder for fleksibel hjælp, mens flere brugere af den kommunale hjemmehjælp oplever mange forskellige hjælpere og derfor ikke oplever sammenhæng og helhed i deres hverdag.