Socialforsorg

Hjemmehjælp med mere tid hos ældre

AABYBRO:- Konklusionen er, at vi har en tilfredsstillende standard i hjemmeplejen. Vores brugerundersøgelser viser også meget høj tilfredshed hos både ældre og personale, siger Eva Rytter (S), formand for socialudvalget efter Aabybro Kommunes deltagelse i et projekt om kvalitetestandarder. Det er sket sammen med en række nordjyske kommuner, og projektet udstyrer medarbejderne med en redskabskasse til bedre at støtte ordentlige kvalitetsstandarder på ældreområdet. -Vi fik belyst, hvordan vi får frigivet mest mulig tid for de ansatte til at være sammen med brugerne.Det har været meget positivt for medarbejderne at være med i et forløb, hvor de får flere redskaber tilat være hos brugerne i stedet for at skulle bruge tiden på hele tiden at registrere, siger Eva Rytter. Kommunen ændrer også strukturen i hjemmeplejen.Men det skyldes, at der ikke længere er et så stort behov hos ældre for at få hjemmehjælp. -Vi har skåret ned på timetallet, og de midlertidigt ansatte er ude igen, siger Eva Rytter. Men den ene gruppe, som dækker Gjøl og Birkelse, er nu så lille, at den er sårbar overfor eks. ferier. -Derfor er gruppen nu delt ud på Biersted-gruppen og Aabybro-gruppen, som så begge dækker et større område, siger hun.