Socialforsorg

Hjemmehjælp

HJEMMEHJÆLP:I en stort opsat artikel 3. februar forsøger Jørn Larsen (S) endnu engang at mistænkeliggøre ordningen med frit valg af hjemmehjælp. Han lader sig åbenbart forlede af det tendentiøse Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til at indregne kommunernes udgifter til administration af en ny kontraktstyringsordning, kvalitetssikring m.v. i Frit Valg ordningen. Derved fremtryller han en ekstra administrationsudgift på 145 kr. pr. hjemmehjælpstime fra en privat leverandør. En mere fair udregning reducerer imidlertid JLs 145 kr. til 2,63 kr. pr. time. Og det er jo rørende billigt for Frit Valg ordningens kvalitetsløft. Lige så grundløs er mediemyten om, at Frederikshavn kommune kun leverer rengøring hver 3. uge og bad én gang ugentligt. Private leverandører af hjemmehjælp fandt sidste år på at dele rengøringen op, så den kan leveres hver uge, hvis brugeren ønsker det. Denne konkurrence fra den private kreativitet tvang kommunen til at blive lige så fleksibel. Frit Valg virker altså. - Og vore ældre kan såmænd få sig et dagligt brusebad, hvis der ved visiteringen viser sig et behov for det. Det fremgår af Frederikshavn kommunes kvalitetsstandard for 2005. I øvrigt viser det forsvindende lille antal klager over hjemmehjælp til Klagerådet, at der ikke er hold i socialdemokraternes skræmmeretorik.