Socialforsorg

Hjemmehjælp

RENGØRING:Det er utroligt, at Venstres medlem af byrådet Laurids Korsgaard ikke vil se kendsgerningerne på hjemmehjælpsområdet i øjenene. Af de 550 millioner kr. som regeringen ville give til et løft til vore ældre medborgere, er kun 127 millioner kr. gået til de ældre. Resten er brugt til at privatisering og bureaukratisere ældreplejen. Tallene stammer fra Finansministeriets beretning, så de må jo passe. I dit sidste læserbrev skriver du, at de ældre kan bestemme, om de vil have deres rengøringshjælp opdelt, så de modtager den hver uge i stedet for hver 3. uge. Det betyder, at den viciterede tid skal deles på tre uger. Spørgsmålet er så, om man får gjort mere rent ved at fordele de to timer, som er den maximale tid, en bruger kan viciteres til, hvis brugeren ikke har andre problemer, på tre uger altså 40 minnutter om ugen? Jeg tror ikke, der er mange, der kan holde et hjem ved at bruge 40 minutter om ugen. Ved at fordele tiden på tre uger, er der jo også tre gange så meget spildtid.