Patienter

Hjemmehjælper og socialchef enige om kritik

NØRAGER:En af de ansatte i ældresektoren i Nørager Kommune, der har oplevet at skulle støtte en patient op ad trapperne til første sal hos øjenlæge Flemming Krebs Sørensen i Hobro, er hjemmehjælper Marie Dahl. Hun havde aldrig været på besøg før, og hun måtte simpelthen støtte den 96-årige svage hjertesvage patient hele vejen op ad trappen. Undervejs var det nødvendigt at holde adskillige pauser, for at den gamle mand kunne klare strabadserne op ad de mange trappetrin. - Og da vi langt om længe endelig ankom til øjenlægens klinik, måtte den 96-årige straks tage noget af sin medbragte hjertemedicin for at komme til sig selv. Hjemme i Nørager var manden sengeliggende i et døgn for at komme til hægterne igen, og det er simpelthen umenneskeligt at byde patienter disse forhold, erklærer hun og tilføjer: - Og uanset at tjansen med at støtte patienter ved lægebesøg går på omgang blandt plejepersonalet, så nægter jeg en gang mere at udsætte vore patienter for sådan en uartig behandling. Socialchef enig Torben Anderen er som socialchef i Nørager Kommune blandt de nøglepersoner, der i flere år har kritiseret adgangsforholdene hos visse af de speciallæger, som kommunen benytter, herunder øjenlæge Flemming Krebs Sørensen. Han er enig i Marie Dahls kritik af øjenlægens manglende elevator i lægehuset og har mange gange forsøgt at få ændret adgangsforholdene. Det er sket ved henvendelser til både Nordjyllands Amt og De Samvirkende Invalideorganisationer - DSI. - Begge steder har meldingen været, at der i henhold til overenskomsten mellem speciallægernes organisation og Sygesikringens Forhandlingsudvalg fra amterne og kommunernes side ikke kan stilles krav om ændring af adgangsforhold hos eksisterende speciallæger. Det kan alene ske ved nyetablering, forklarer Torben Andersen. 5000 kroner ekstra Fra stueetagen og op til første sal hos øjenlæge Flemmming Krebs Sørensen er der 20 trappetrin af beton som eneste adgangsvej. Hver gang Nørager Kommune rekvirerer Falck-folk til at bære patienter op ad trappen, koster det omkring 5000 kroner i ekstraudgifter. - Og det er ikke det økonomiske, men menneskelige aspekt, jeg er utilfreds med i den konkrete sag om adgangsforhold. Derfor finder jeg det mærkeligt, at blandt andet Arbejdstilsynet i modsætning til ved eksempelvis en købmandsbutik ikke blander sig i adgangsforholdene hos læger. Dermed bliver de gangbesværede jo helt overladt til sig selv ved lægebesøg, erklærer socialchefen.