Hjemmehjælpere oplever vold

600 hjemmehjælpere skal lære at forebygge fysisk og psykisk vold - og blive bedre til at støtte hinanden

At ældre, demente eller psykisk syge ind i mellem reagerer med vold, når hjemmehjælperen skal assistere med f.eks. et brusebad, er en kendsgerning, som i mange år har været et kendt vilkår i hjemmeplejen. Alligevel kom virkeligheden lidt bag på Hjørring Kommune, da man sidste år lavede en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige ansatte. Her viste det sig nemlig, at 180 ud af 900 hjemmehjælpere i Hjørring kommune har været udsat for fysisk vold i løbet af det seneste år. Og 234 fortæller, at de har været udsat for psykisk vold. Tallene var ikke alarmerende høje, men der blev alligevel sendt en ansøgning til Forebyggelsesfonden om støtte til et projekt, som dels skal lære hjemmehjælperne at forebygge volden - og hjælpe hinanden, når det alligevel går galt. - Der var ikke noget akut i vores ansøgning, for tilfredshedsundersøgelsen viste faktisk, at folk generelt var godt tilfredse i hverdagen, siger Inge Merete Holm fra Hjemmeplejens distrikt øst. 600 skal på skolebænken 22. november sidste år kom der så bekræftende svar - at der var 4,25 mio. kr. på vej til Hjørring Kommune. Oveni kommer 2,85 mio. kr. fra kommunens egen kasse til projektet, som dermed var en realitet. - Vi har jo nogle sygemeldinger, som stammer fra netop fysisk og psykisk vold - måske ikke enkelte episoder, men små ting, som over længere tid hober sig op, indtil hjemmehjælperen pludselig ikke magter mere. Og det er jo ikke i orden, siger Inge Merete Holm. Hun er formand for den styregruppe, som over de kommende knap tre år skal sende 600 ansatte i hjemmeplejen på skolebænken. 500 af medarbejderne er hjemmehjælpere, der arbejder alene, mens de sidste 100 er ansatte på plejecentre. Legalt af få læsset af De 600 ansatte vil de kommende tre år skulle på skolebænken i alt fem gange - hvortil kommer, at der i hvert gruppe af ansatte udvælges en såkaldt sparringsagent, som sammen med afdelingslederne skal på efteruddannelse yderligere seks dage. Tilsammen skulle det give de ansatte nye redskaber til at forebygge vold. - I bund og grund handler det jo om, at mange af de ældre og psykisk syge kun har en udtryksform, de kan bruge, når de føler sig usikre. Og den slags kan håndteres på flere måder, alt efter hvem man har med at gøre, siger Inge Merete Holm. Og er skaden sket, skal det gøres mere legalt for de ansatte at snakke tingene igennem - i stedet for at de enkelte medarbejdere forsøger at ryste episoderne af sig. - Vores ansatte har i forvejen en høj faglighed, som vi skal lære at bruge bedre, siger Inge Merete Holm. Hjørring Kommune har bestilt virksomheden Harbohus til at stå for undervisningen, der slutter i 2013.