- Hjemmehjælpsledere bør have en påtale

Brev om forbud udrtyk for dårlig ledelse, mener Mai-Britt Iversen, (S)

AALBORG:- Ledelsesgruppen i Lokalområde Vest bør have en mundtlig påtale. Det er simpelthen udtryk for dårlig ledelse, siger det socialdemokratiske byrådsmedlem Mai-Britt Iversen om forsøget på at forbyde hjemmehjælperne i området at bruge deres private mobil i arbejdstiden. Lederne i området havde allerede udsendt et brev til medarbejderne om den nye politik. Men brevet blev omgående undsagt af ældrerådmand Anni Kjeldgaard, (K). - Jeg er ikke tilhænger af kollektiv straf. Man burde tage fat i dem, der ikke kan forstå teksten og sige, at vi ikke vil have, at de taler for meget i telefon, siger hun. Sagen skal nu drøftes på et ekstraordinært møde i samarbejdsudvalget - men det er ikke nok, mener Mai-Britt Iversen: - Beslutningen om mobilforbud og brevet til medarbejderne er udtryk for rigtig dårlig ledelse og elendig personalepolitik, og det bør udløse en påtale, siger hun. - Hvis vi skulle udbrede den holdning, lederne har givet udtryk for i brevet, skulle de selv spørge Anni Kjeldgaard. hver gang de ville bruge deres private mobil i arbejdstiden. - Vi ønsker dygtige medarbejdere i hjemmeplejen og det får vi ved at give dem frihed til at udføre deres arbejde og møde dem med tillid fremfor kontrol. I forvejen er det det mest styrede og kontrollerede område, siger Mai-Britt Iversen. Hun er glad for, at rådmanden har reageret så prompte og er enig i udmeldingen om, at der skal tages fat i den enkelte, hvis der er problemer med for meget mobilsnak eller sms i arbejdstiden.