Hjemmeplejen holder aftalerne

Aftaler holdes 100 procent i weekenderne

Socialforsorg 19. september 2002 08:00

HJØRRING: - Der er jo virkelig tale om en solstrålehistorie. Det står altså ikke så dårligt til i Hjørring - og det har det i øvrigt aldrig gjort. Ordene kommer fra socialudvalgsformand Helmuth Zickert (S), som er mere end tilfreds med en opgørelse over, hvorvidt hjemmeplejens personale gør det, som man lover. Og det gør man - stort set. På hverdage holdes over 99 pct. af aftalerne, mens tallet er oppe på 100 pct., når det gælder weekenderne. - Vi har et lille problem på søgnehelligdage, hvor det dog primært er den praktiske bistand, der forekommer aflysninger på. Vi er altså med andre ord lidt sårbare på de dage, selvom det skal understreges, at den aftalte hjælp blev ydet, men med lidt mere forsinkelse, end vi gerne ville det, siger Helmuth Zickert. I kommunes sprog er en overholdt aftale defineret ved, at ankomsten sker indenfor en time til begge sider. Det gælder både personlig pleje og praktisk bistand. En delvist overholdt aftale betyder, at den lovede ydelse leveres indenfor 48 timer til begge sider, når det drejer sig om praktisk bistand, mens det skal ske indenfor samme døgn, hvis det drejer sig om sygeplejeydelser og personlig pleje. - Jeg synes godt, vi kan være os selv bekendt. Man kan jo undre sig over, at alle landets kommuner har fået en ældrepakke trukket ned over ørerne med udgangspunkt i forholdene i en enkelt kommune, nemlig København, siger Helmuth Zickert. Forvaltningen foreslår i øvrigt politikerne at overveje at ændre disse tidsgrænser i forbindelse med en revision af kvalitetsstandarderne i hjemmeplejen. De skal revideres og behandles i social- og sundhedsudvalget i november. Undersøgelsen over aftaleoverholdelsen er foretaget via en stikprøvekontrol over tre uger.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...