Socialforsorg

Hjemmeplejen i fokus - på godt og ondt

Jeg har ”fra starten” udtrykt bekymring over Socialdemokraternes valg, da Helle Thorning-Schmidt blev ny partiformand.

Tina French Nielsen

Tina French Nielsen

For vi har set eksempler, hvor god arbejdsmoral i den grad er blevet tilsidesat, og hvor opgaver i forhold til vores ældre medborgere hverken er blevet løst som lovet eller påkrævet. Og her føler vi os som borgere i et velfærdssamfund både rystede og krænkede i vores tillid til andre mennesker og det hverv, de er betroet. Måske først og fremmest krænkede, fordi vi jo tror på, at vi med sindsro og en god mavefornemmelse kan blive ældre og føle os trygge. Fordi den dag, vi får brug for hjælp, får vi den på ansvarlig vis. Og den dag, vores ældre familiemedlemmer ikke mere kan klare sig selv, kommer der en kompetent og dygtig hjemmehjælper og giver den hånd i det daglige, som der er brug for. Men også fordi vi alle ønsker, at de offentlige midler forvaltes bedst muligt - og ikke bruges til slendrian og spildtid. Både i forhold til trygheden og forvaltningen af de offentlige kroner er det, der er sket, fuldstændig uacceptabelt. De sager, vi har set i medierne, har selvfølgelig givet grund til refleksion i hele den offentlige sektor. Kan det her ske i vores organisation? Og hvad handler det her i det hele taget om? Debatten vil fylde meget til de første politiske møder efter sommerferien - også i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Helt overordnet må jeg sige, at en grundlæggende værdi for mig er tillid. Tillid til at andre, som er tiltroet en opgave, løfter den - og at vi som grundlæggende regel altid vil hinanden det bedste. En anden værdi for mig er frihed under ansvar - givet i tillid. Og det gælder selvfølgelig også i det daglige arbejde. Når det er sagt, må jeg også erkende, at tilliden nogle gange bliver brudt eller misbrugt. Og sker det, skal der selvfølgelig handles på det prompte. Brugerne af hjemmeplejen i Aalborg Kommune får - modsat i København - besked om, hvor meget hjælp de kan forvente i tid på ugebasis. Denne hjælp udføres så enten af en privat eller offentlig leverandør. Og et ufravigeligt leverandørkrav er, at ”tid leveret ved bruger” lever op til den standard, forvaltningen har sat. Hvis vi indfører flere og nye kontroller, skal vi altid overveje nøje, hvor meget det koster i forhold til, hvad vi får ud af det. Jeg har meget svært ved at se, hvordan endnu mere kontrol kan højne kvaliteten og give flere minutter i udført hjemmepleje. Men én ting er jeg sikker på. Og det er, at anerkendelse af godt udført arbejde giver arbejdsglæde og lyst til at yde en ekstra indsats. Og at det at hænge en hel faggruppe ud som et samlet hele giver det modsatte. I stedet skal vi værne om og støtte op om alle de dygtige medarbejdere, vi har i ældreplejen. Og vi skal uddanne og følge dem i deres daglige arbejde med god og indlevende ledelse. Uacceptabel adfærd på en arbejdsplads skal altid have konsekvenser. Lige meget om det er i det offentlige eller i det private. Men øget lovgivning og mere kontrol er ikke vejen frem. Vi har i kommunerne de frihedsgrader, der skal til for at sikre, at plejen bliver udført. Og dem vælger jeg at stole på frem for at modarbejde den indsats omkring regelforenkling, som vi allerede er godt i gang med i Ældre- og Handicapforvaltningen. Mindre bureaukrati kommer ikke kun medarbejderne til gode, men i høj grad også borgerne. Og det er jo dem, vi er her for.