Socialforsorg

Hjemmeplejen i Frederikshavn

HJEMMEHJÆLP:Den 8. februar har Laurits Korsgaard et indlæg på disse sider om hjemmeplejen i Frederikshavn. Laurits Korsgaard er utilfreds med, at jeg mener, at brugerne af hjemmeplejen ville være bedre tjent med, at kommunen brugte de midler kommunen modtog i forbindelse med indførelsen af ældrepakken på hjemmehjælp, i stedet for bureukrati i forbindelse med anden aktør. På trods af dit indlæg Laurits Korsgaard, mener jeg stadig, at det ville være bedre at bruge hele beløbet på de ældre, i stedet for, at vi som nu, er nødt til at bruge dem på at beregne, hvad andre aktører skal have for at udføre hjemmehjælpen. I dit indlæg nedgør du de beregninger, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er kommet frem til. Det er besynderligt, da dette råd har høstet megen ros for deres arbejde, og ofte bliver citeret endog af borgerlige medier. Men du viderefører jo bare den linie, der er lagt fra regeringens side, at alt hvad der ikke passer den, er forkert. Og kære Laurits Korsgaard, du burde være for god til at falde i den samme grøft som Anders Fog Rasmussen. At beskylde mig for at føre skræmmekampagne, ved at ville bruge flere penge på de ældre. Det er da for langt ude. Men sådan er det åbenbart, hvis man har en anden mening end Venstres. Du påstår, at det ikke er rigtigt, at de ældre i Frederikshavn kun får gjort rent hver 3. uge. Da du har været med til at vedtage Frederikshavns kvalitetsstandard ved du jo, at der er mange, der kun får gjort rent hver 3. uge. Når vi har så få klager i Frederikshavn, er det efter min opfattelse fordi, vi har en fantastisk god hjemmepleje med en yderst kompetent ledelse og dygtige og flekssible medarbejdere. På trods heraf, og de få klager vi modtager, synes jeg, at der er ved at tegne sig et billede af, at område skal have tilført midler ved de kommende budgetforhandlinger. Så må vi se, om Venstre vil være med til at forbedre forholdene for de ældre.