Hjemmeservice skal genetableres

Hjemmeserviceordningen var i sin tid en bragende succes.

Tusindvis afmennesker kom i arbejde, enten som selvstændige eller som ansatte i de nyetablerede firmaer, og massevis af mennesker kunne for rimelige penge købe sig til en ydelse, som de ellers ikke normalt ville have råd eller adgang til. På den måde bibragte hjemmeserviceordningen et positivt løft over en bred front. Alene for beskæftigelsen og de penge der blev sat i arbejde genererede et massivt provenu til staten, som langt overgik den udgift, der var til støtteordningen. Derfor viste det sig da også, at der samlet set var et tab for staten, da den nuværende regering mere eller mindrenedlagde ordningen. I den nuværende situation hvor der er stor arbejdsløshed, ikke mindst blandt ufaglærte, er det oplagt, at relancere ordningen for fuldt blus. Der er i høj grad brug for de arbejdspladser, som skabes, og ordningen er i det store hele selvfinansierende gennem det moms- og skatteprovenu den naturligt medfører. Samtidig hæver det livskvaliteten for tusindvis af mennesker, at de kommer ud af arbejdsløsheds køens depressive rækker, og i stedet i sving med egen virksomhed eller fast ansættelse, hvorved deres indkomst ligeledes hæves med en ønskværdig forbrugsstigning til følge. De,der køber hjemmeserviceydelser vil selvsagt ligeledes være glade for en ny opblomstring af ordningen, og tilmed medvirker de så til at sætte gang i hjulene gennem entydigt indenlandsk forbrug. Der kan næppe findes mange initiativer, som vil virke så effektfuldt, hurtigt og positivt som en genetablering af hjemmeserviceordningen. Det er billigt, om ikke decideret profitabelt for staten, at gøre det, og samtidigt er det samfundsøkonomisk fremragende med et slag at få skabt tusindvis af ufaglærte arbejdspladser indenfor en branche, som udelukkende genererer indenlandsk forbrug. Og ser man yderligere på de positive effekter for den enkelte, som får et arbejde eller en virksomhed, er det helt igennem indlysende, at et storstilet comeback for hjemmeserviceordningen vil være en god ide.