Hjemmeværn - for mænd

I morgen, torsdag, er det 8. marts. Det er kvindernes internationale kampdag, og det er nu, slaget skal stå.

Hvis kvinder over hele jorden skal have de samme muligheder som mænd har haft i århundreder, er vi nødt til at have fokus på kvinders reproduktive rettigheder, kvinders ret til ejendom, kvinders ret til beskyttelse mod vold og overgreb, og et forbud mod at mænd kan købe kvinder til sex, uanset motiv og trang. Men i år vil jeg altså tillade mig at sætte fokus på den ret kvinder har, til ikke at skulle være hjemmets værn alene. Manden skal hjem i familien. Hjem til børnene. Hjem til rengøring, vasketøj, indkøb og madlavning. Hjem til forældremøder på skolen, til godnathistorier og til barnets første sygedag. Mændenes værn om hjemmet skal udspringe af den moderne mands trang til at tage del i den store, fantastiske og komplicerede del af livet der handler om samvær og nærvær i familien. Denne artikel er ikke en forsvarstale for kernefamilien, men en henvisning til, at kvinder ikke i længden kan klare to fuldtidsjob, ét på arbejdsmarkedet og ét i hjemmet. Ligesom manden ikke kan klare at blive sat på sidelinien i sine børns liv. Far skal være i centrum – sammen med mor. Børn har brug for synlige voksne, og fædre har brug for flere rettigheder. Når man bliver far, bliver man på langt de fleste barselsgange smidt ud fire timer efter fødslen. Mor og barn skal hvile, og det kan ingen jo erklære sig uenig i. Men hele tankegangen, der fra barnets første færd i verden, tilsidesætter far, er både gammeldags og med til at cementere en forestilling om forholdet mellem mor og barn som nærmest helligt. Det er jo helt oplagt, at også den nybagte og ofte udmattede mor, kan have glæde af barnefarens tilstedeværelse – både første og næste døgn i barnets liv. Plads til far på barselsgangen er en ganske naturlig følge af, at barnet har ret til både far og mor. SF har allerede stillet forslag i Folketinget om ligestilling i forbindelse med spædbarnsdød. Får man et dødfødt barn, eller dør det lille barn før det er 32 uger gammelt, har mor ret til 14 ugers barsel, mens far har ret til 2 uger. Er far mindre hårdt ramt af det ufattelige tab? Er fars sorg mindre? Er det ikke rimeligt at antage, at både mor og far har brug for rum og tid til at komme sig over det lille barns død, og at det gavner både forholdet og sorgbearbejdelsen at far ikke uden videre sendes på arbejde efter 2 uger? Det har for længst vist sig, at det vil være af stor betydning for såvel mors som fars karriere at øremærke en del af barselsorloven til fædrene. Kvinderne vil på den måde fastholde en bedre tilknytning til arbejdspladsen og opleve større delagtighed fra manden i forbindelse med børneopdragelsen. Der er færre tilfælde af samlivsbrud i familier, hvor far har taget længere barsel, og det viser sig endda at far tilegner sig nye kompetencer der kan bruges på jobbet, ved at tage lang barsel. Fædre der holder 3 måneders barsel fortæller om større samhørighed med børnene, og giver udtryk for, at en helt ny dimension åbner sig for dem. For kvindernes skyld skal fædrene altså udstyres med disse klokkeklare rettigheder, som gavner kønnenes muligheder for lige vilkår. Vi er for længst ude over, at der ikke skulle være prestige i, at drage omsorg for sine børn. Rigtige ”alfa-hanner” ønsker mere tid sammen med deres børn, de ønsker et ansvar for at få hverdagen til at køre – også på hjemmefronten, og de kan godt se det håbløse i at opretholde de kønsroller der har båret tidligere generationer. Kvindernes internationale kampdag i 2007, skal altså være en kamp for mændenes rettigheder – ikke mindst for kvindernes skyld! [ Pernille Vigsø Bagge, Fischershave 13, Løgstør, er folketingsmedlem og ligestillingsordfører for SF.