Hals

Hjemmeværn går fri af nedskæring

Marinehjemmeværnet i Hals bliver ikke ramt af nedskæringer i forbindelse med det nye forsvarsforlig

HALS:Marinehjemmeværnets Flotille 114, der har til huse i Hals og Aalborg, kommer ikke til at lide under det nye forsvarsforlig. Forliget skærer ellers hjemmeværnets samlede årlige økonomiske støtte fra godt 700 millioner kroner til omkring 430 millioner. - Forliget får ingen negative konsekvenser for flotillen. I hvert tilfælde ikke nogen negative, siger kommandørkaptajn Chresten B. Jensen. Han mener tværtimod, at forliget kan være til fordel for den maritime del af hjemmeværnet. - Forsvarsforliget beskriver konkret, hvilke opgaver marinehjemmeværnet skal løse. Det har der ikke stået tidligere, siger Chresten B. Jensen. Han peger på, at Flotille 114 med redningsskibet Antares i fremtiden vil indgå i et mere forpligtende samarbejde med staten. - Sådan som jeg og flere andre i hjemmeværnet fortolker forligsteksten, så vil vi i fremtiden indgå mere direkte i farvandsovervågning, søberedskab og bekæmpelse af olieforurening.