Hjemmeværnet har succes med rekruttering

VESTHIMMERLAND:Hjemmeværnet i Vesthimmerland har aldrig haft lettere ved at rekruttere nye medlemmer. Så nu satser det lokale kompagni på at oprette en helt ny infanterideling. Det fortalte kompagnichef Bent Sørensen, da Hjemmeværnskompagni Vesthimmerland holdt nytårsparole. - Vi er 90 medlemmer, og det er det højeste antal nogensinde. - Samtidig er det glædeligt, at det aldrig været lettere at rekruttere nye folk, siger Bent Sørensen. Han tror at en ny kompagnistruktur, der blev indført for få år siden, har gjort det store udslag. Blod på tanden - Folk har fået blod på tanden. Der er masser af aktivitet, og kompagniet er i rigtig god gænge. - Alle fungerer godt sammen, der er en god omgangstone og fællesskabsfølelse. - Siden omlægningen til det vesthimmerlandsk kompagni for fire år siden, så har vi hvervet 50 mand - og det er faktisk ganske godt gået. - Det er simpelthen en livsbetingelse for et kompagni som vores at der hvert år er en solid tilgang af nyt personel, siger Bent Sørensen, som ikke er i tvivl om, hvad det er der i øjeblikket lokker nye hjemmeværnsfolk til. - Vi oplever i stadig større grad at der bliver gjort brug af de færdigheder, som hjemmeværnsfolkene besidder. - Vi bliver oftere og oftere bedt om at hjælpe - det kan f.eks. være ved oversvømmelser i Løgstør og ved skovbrande. - Men der bliver også i langt højere grad sendt bud efter os fra politikompagniets afdeling, siger Bent Sørensen.