Hjemmeværnet omgrupperer sig ved fjorden

HOBRO:Det roder i våbenkammeret hos Hjemmeværnskompagni 1310 Fyrkat. Det gamle kompagni udslettes 1. maj sammen med nabokompagnierne 1309 i Rostrup og 1311 i Hadsund. I stedet etableres der et helt nyt hjemmeværnskompagni "1312 Fjorden". Det får base i Hobro, og ansvarsområdet kommer stort set til at svare til den nye Mariager Fjord Kommune. - Hjemmeværnet må udvikle sig med resten af samfundet. Der skal være en mening med galskaben, og vi skal ikke være en organisation for organisationens skyld, siger kompagnichef Jens Christian Kløve i en kommentar til omgrupperingen af de lokale hjemmeværnsstyrker.