Hjemmeværnet vil overtage reserveofficerer

Hjemmeværnet får svært ved at overbevise reserveofficerer om at de hører hjemme i værnet.

Hærens reserveofficerer bør i stort tal overflyttes til hjemmeværnet, når forsvaret omlægges efter den ny forsvarsaftale. Det mener major i hjemmeværnet, Gert Kingo, fra hjemmeværnsdistrikt Himmerland/Thy. - Med forliget mister reserveofficererne kontakten til deres gamle stamregiment, og de vil få stor gavn af en tilknytning til hjemmeværnet, siger Gert Kingo. Mange reserveofficerer får opsagt deres kontrakt som følge af forsvarsaftalen, hvor man nedlægger mobiliseringsforsvaret. 500 af de resterende skal fordeles i de nye totalforsvarsregioner, og de bør placeres i hjemmeværnskompagnierne i stedet for hæren, mener Gert Kingo. - Vi har brug for dem og de kan benytte deres opbyggede viden og kvalifikationer hos os, siger han. I Nordjylland oprettes en totalforsvarsregion Nord på Aalborg Kaserne, som omfatter de tre hærhjemmeværnsdistrikter Vendsyssel, Aalborg og Himmerland-Thy, der bliver boende på deres nuværende adresser. Søndagskrigere Gert Kingo skal kæmpe mod stærke fordomme, hvis han skal overbevise reserveofficererne om, at de hører til i hjemmeværnet. Mange af dem har stadig den opfattelse, at de er uddannede som professionelle soldater og ikke hører hjemme blandt, hvad de betragter som "søndagskrigerne" i hjemmeværnet. - Jeg synes, at vi i de senere år ofte har bevist, at myten om weekendsoldater er fejlagtig, siger Gert Kingo og henviser til hjemmeværnets indsats ved stormfloden i januar og fyrværkerikatastrofen i Seest. Forening imod Reserveofficerforeningen i Danmark tager afstand fra den struktur, Gert Kingo foreslår. - Jeg synes, at det er fint, hvis reserveofficererne støtter hjemmeværnet ude i regionerne og bidrager med deres viden og erfaring, men de skal ikke tilknyttes hjemmeværnet direkte, siger reserveofficerernes formand, Karsten Heiselberg. - Hvis de først er blevet flyttet over i Hjemmeværnet, så bliver det vanskeligt fra den ene dag til den anden at sende dem afsted til f.eks Irak eller Afghanistan. - Det skal ske med udgangspunkt i den professionelle hær, fastslår Karsten Heiselberg. Gert Kingo er klar over, at den holdning er udbredt, men det afskrækker ham ikke. - Vi må have gang i en dialog, så er jeg overbevist om, at reserveofficererne får øje på, at hjemmeværnet også har professionelle ledere og et velorganiseret beredskab, som de med fordel kan inddrages i, siger han.