Skagen

Hjemmeværnets 25 års tegn

hjemmeværn 25 år

hjemmeværn 25 år

{ Modtagerne af hjemmeværnets 25 års tegn: Bagerst fra venstre: LT Per Bæk Thomsen, HVK Sindal-Hirtshals, LT Andersen Holst Jørgensen, HVK Sindal-Hirtshals, MG Hans Skovsmose Nielsen, HVK Sindal-Hirtshals, LT Marianne Axelsen, HVK Skagen, Kim Husth Sørensen, HVK Skagen, MG Jette Bang, HVK Skagen, LT John Heisel, STHVK Vendsyssel, OS Finn Olsen, STHVK Vendsyssel, SG Klaus Bach Frederiksen, STHVK Vendsyssel, og MG Andreas Schmock, HVK Frederikshavn. Forrest fra venstre: MG Keld Børge Christensen, HVK Børglum-Hvetbo, MG Palle Jensen, HVK Børglum-Hvetbo, MG Susan Bech Hvarregaard, HVK Børglum-Hvetbo, MG Palle Juul Jensen, HVK Børglum-Hvetbo, LT Hans Kurt Toft Christensen, HVK Frederikshavn, LT Michael Jæger, HVK Hjørring, KP Jens Åge Andersen, HVK Hjørring, MG Erik Frans Børge Grazier, MOTINF Vendsyssel, SG Palle Henrik Dittmann, POHVK Vendsyssel, og LT Preben Nørgaard, HVK Sindal-Hirtshals.