Hjemmeværnsfolk hædret

12 medlemmer af Hjemmeværnskompagni Aalborg Nordvest, deraf tre fra Jammerbugt, er ved en anciennitetsparole på Hvorup Kaserne blevet hædret for lang og tro tjeneste.

Fra overrækkelsen af anciennitetstegnene ses fra venstre kontaktofficer, løjtnant Jens Justenlund, Gjøl, modtager af 25-års medalje John Kjær, Kaas, modtager af 20-års anciennitetstegn Jan Sonne Greve, Aabybro, og kompagnichef, kaptajn Ole Kold, Aalborg.

Fra overrækkelsen af anciennitetstegnene ses fra venstre kontaktofficer, løjtnant Jens Justenlund, Gjøl, modtager af 25-års medalje John Kjær, Kaas, modtager af 20-års anciennitetstegn Jan Sonne Greve, Aabybro, og kompagnichef, kaptajn Ole Kold, Aalborg.

Lars Hyldal, Brovst, og John Kjær, Kaas, fik tildelt 25 års tegn, og Jan Sonne Greve, Aabybro, fik overrakt 20 års tegn. Ole Kjær er menig og tilknyttet forsyningsenheden. Lars Hyldal var næstkommanderende i det tidligere Brovst-kompagni og har i mange år vært skydelærer. Det er han nu stoppet med, men fortsætter som befalingsmand. Jan Sonne Greve gik for fem år siden over i reservestyrken på grund af manglende tid, men er nu vendt tilbage til de aktive. Chefen for hjemmeværnskompagniet, kaptajn Ole Kold, overrakte anciennitetstegnene og takkede modtagerne for deres indsats. Ole Kold omtalte desuden de opnåede resultater i 2008 og orienterede om de vigtigste opgaver i 2009. Han udtrykte glæde over, at en hvervekampagne på Aalborg Universitet og andre uddannelsesinstitutioner er resulteret i 29 nye medlemmer, så man nu er oppe på 100 aktive. Der har været en afgang på ni medlemmer. Hjemmeværnsmedlemmerne har i det forløbne år gennemgået kurser i brand, redning og miljø. Det sker, fordi hjemmeværnet i højere grad skal være parat til at bistå ved katastrofer. De seneste år har hjemmeværnet i stigende grad deltaget i løsningen af samfundsopgaver, bl.a. ydet hjælp til politiet ved eftersøgninger, trafikreguleringer og katastrofer. Læs mere på www.hjv.dk