Aalborg

Hjemmeværnsøvelse med knald i

TRANUM:En eksplosion og en røgsky får ni mand i fuld hjemmeværnsudrustning til at kaste sig til den regnvåde jord og i en fart få anbragt gasmasken, mens de søger at undgå den farlige gas. Farlig er måske så meget sagt, for skyen er fire kilo mel, der er sendt til vejrs med et stort kanonslag, og hele optrinnet er en øvelse på Tranumstrand, hvor Flyverhjemmeværnets luftmeldekorps holder landsdækkende konkurrence. I alt syv grupper på ni mand har kvalificeret sig til at deltage i den afsluttende øvelsesrunde med udendørs prøvelser af forskellig og mere eller mindre krævende art, mens en lille flok specialister, otte i alt, har kvalificeret sig til finalen i flyidentifikation, der foregår indendøre på Kursuscenter Tranumstrand. Ialt 137 hjemmeværnsfolk er i sving denne dag, men kun godt halvdelen er de aktive deltagere, resten er praktiske hjælpere, kontrollanter, tilrettelæggere og overdordnede, der fra kommandocentralen inde i kursuscenteret styrer slagets gang. - Det er en øvelse, folk de glæder sig meget til og har sat sig op til, fortæller major Franzmann fra Flyvehjemmeværnsdistrikt 1, Aalborg, mens han baner vejen gennem vådt græs og mudret hjulspor ud til øveområdet. Landskabet er garneret af grønne og røde plastbånd, der viser højre og venstre side af de korridorer, deltagerne bruger. Er man uden for de områder, er man "usynlig", og det er meget rart at vide, når ni sværtbevæbnede skikkelser i camouflagetøj, malet i ansigterne og med halmduske strittende op fra hjelmene, dukker op bag træerne. Hver gruppes udførelse af de enkelte momenter følges nøje og bedømmes af en kontrollant efter et pointsystem, og ved aftenens fest bliver vinderne kåret og fejret på behørig vis. Så er der tid til socialt samvær. Både øvelserne i almene militære færdigheder, som aktiviteterne i det fri hedder, og flyidentifikation, hvor de otte deltagere er udvalgt af en flok på 8000, er årets vindere Flyverhjemmeværnsdistrikt 2, Sønderjylland og Fyn. Næste år går det igen løs i Tranum, hvorefter finalerne flyttes til Sjælland i to år.