Hjerneforsker: Send børnene ud i naturen

Det åbne rum er det bedste klasseværelse

NORDJYLLAND:Der findes et sted, der er ideelt til at lære os stort set alt det, der er brug for i fremtiden. Det rum er naturen. - Det kan simpelthen ikke bygges bedre, fastslår hjerneforskeren Kjeld Fredens. Og det er der ifølge ham to vigtige grunde til. Dels har mennesker lettere ved at lære ude end inde. Dels viser naturen os meget af det, vi skal lære at klare mere og mere af fremover, nemlig forandringer. Kjeld Fredens er en af dem herhjemme, der ved mest om, hvordan mennesker lærer. Som uddannet læge har han gennem en lang årrække forsket i hjernen. Han har ledet Vejlefjord-centeret for genoptræning af hjerneskadede, været rektor for Skive Seminarium, medlem af regeringens Kompetencerådet og flere andre råd og nævn, holdt foredrag og skrevet bøger. Han roser den vejledning, som Nordjyllands Amt udgiver i dag med det formål at hjælpe lærerne til at komme mere ud med eleverne i 0.-3.klasse i faget natur og teknik. Men han ser gerne, at skolerne tager børnene ud i alle fag. - Jeg tror ikke, der skal ret mange timer til, før det kan mærkes. Og der er jo ingen begrænsninger. Hvorfor ikke undervise i engelsk derude, spørger han og forklarer hvorfor, han som hjerneforsker ser en fordel i at sende børnene ud af skolen. - Vi har lettere ved at lære ude, fordi vores nysgerrighed bliver vakt bare ved at være udenfor under åben himmel. Vi føler også glæde ved at være i det fri, og det er et godt udgangspunkt for at lære, fortæller han. Naturen inviterer os ligefrem til at lære, og den inviterer alle sanser. Træet beder os nærmest om at kravle i det, og blomsternes skønhed lokker os til at undersøge dem nærmere. - Inde i klasselokalet er det mest høre- og synssansen, der er i brug, men ude i skoven bruger vi mange flere af vores sanser – og vi lærer gennem dem alle sammen, lyder den videre forklaring fra Kjeld Fredens, som især er optaget af at få børnene udenfor mest muligt. Når børnene bliver voksne, skal de klare endnu flere forandringer, end vi andre typisk har i vores job i dag. Det kan naturen hjælpe dem med, mener han. - Naturen forandrer sig hele tiden, og børnene kan lære med alle sanser, at ting forandres. De bliver klogere på, hvad forandringer er, og det har de hårdt brug for at lære, fastslår Kjeld Fredens.